Skolerute / skoleferie

Oversikt over ferie og fridager ved skolene i Buskerud.

Skoleåret 2019/2020

Måned Antall dager Ferie og fridager / Merknader
August 10 Første skoledag mandag 19.08.
September 20 Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)
Oktober 19 Høstferie 30.09. - 04.10. (uke 40)
November 20 Fri for elevene mandag 18.11.
Desember 15 Siste skoledag fredag 20.12.
Januar 20 Første skoledag mandag 06.01.
Februar 15 Vinterferie 24.02. - 28.02. (uke 9)
Mars 22  
April 16 Påskeferie 06.04. til og med 13.04.
Mai 19 Fri fredag 01.05.
Fri torsdag 21.05. (Kr. Himmelfartsdag)
Juni 14

Fri mandag 01.06. (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 19.06. 

Sum 190  

   

Skoleåret 2020/2021

Med unntak av Røyken videregående skole.

Måned Antall dager Ferie og fridager / Merknader
August 11 Første skoledag mandag 17.08.
September 19 Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)
Oktober 20 Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)
November 20 Fri fredag 20.11.
Desember 16 Siste skoledag tirsdag 22.12.
Januar 19 Første skoledag tirsdag 05.01.
Februar 20
Mars 15 Vinterferie 01.03. - 05.03. (uke 9) 
Påskeferie 29.03. til og med 06.04.  
April 18 Påskeferie 29.03. til og med 06.04.
Mai 18

Fri torsdag 13.05. (Kr. Himmelfartsdag)
Fri mandag 17.05.
Fri mandag 24.05. (2. pinsedag)

Juni 14

Siste skoledag fredag 18.06. 

Sum 190  

Publisert 8. mai 2012, oppdatert 12. august 2019.