Anskaffelsesprosesser

BTV Innkjøp anskaffer opptil 12 nye rammeavtaler hvert år. På denne siden får du svar på ofte stilte spørsmål knyttet til anskaffelse av rammeavtaler, gjennomgang av anskaffelsesprosessen, og status på rammeavtaler under anskaffelse.


Hvordan finner jeg status på en ny rammeavtale?

Hvis det er en spesiell rammeavtale du er opptatt av og lurer på hvor langt anskaffelsesprosessen har kommet, finner du oversikt over alle konkurranser på siden Pågående anskaffelser.  

 

Jeg vet om en god leverandør, kan vi inngå en rammeavtale med han?

Vi kan dessverre ikke inngå avtaler med leverandører her og der, da det er en lang prosess å anskaffe nye avtaler. I tillegg må anskaffelsen følge lov og forskrift om offentlig anskaffelser. Men det du kan gjøre er å tipse leverandøren om når vi kjører anbudskonkurranser slik at han kan delta på lik linje som andre leverandører. Anbudskonkurranser blir offentliggjort på doffin.no.

 

Hvorfor tar det så lang tid å anskaffe en rammeavtale?

Det tar ca. 12 måneder å anskaffe en avtale fordi det er mange regler og retningslinjer man må følge. Du finner en utfyllende beskrivelse om anskaffelsesprosessen under Veien til ny rammeavtale

 

Hvorfor er dere så opptatt av å ha faggruppe?

En faggruppe består av fagpersoner innen det aktuelle feltet for anskaffelse, de vet hva behovet er og hvordan det best kan dekkes. Det er derfor veldig viktig at virksomhetene i BTV-samarbeidet kommer med forslag til kandidater som kan delta i faggruppene. Uten disse vil ikke rammeavtalene bli så gode som de potensielt kan bli. Fagruppens oppgaver og ansvar er beskrevet på egen side.


Publisert 21. juni 2016, oppdatert 8. november 2016.