Kommende anskaffelser

BTV Innkjøp har rammeavtaler med 120 leverandører på over 40 avtaleområder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Under følger en oversikt over alle avtaleområdene. Noen avtaler er kun aktuelle for fylkeskommunene, noen kun for kommunene, og noen er felles avtaler. Hvis du finner en rammeavtale som er interessant for din kommune som dere ikke er med på per i dag, anbefaler vi at dere følger godt med når det nærmer seg ny konkurranse. Det er ikke anledning til å endre deltakere på rammeavtalene etter at konkurransen er kunngjort. 

Følg med på Pågående anskaffelser eller Nyhetsbrev for å melde på din kommune til rett tid!

 

Utgående rammeavtaler (som ikke fornyes)

 • 14.01.2017 - Terminalbriller
 • 14.05.2017 - Arkitekt- rådgivning- og prosjekteringstjenester
 • 30.06.2017 - Kommunale låneopptak
 • 14.10.2017 - Trykksaker og trykkeritjenester

 

I løpet av 2018 skal vi etter planen tilby følgende rammeavtaler:

 • Bøker og medier til skole
 • Rørleggertjenester
 • Leie og vask av arbeidstøy til tannhelse
 • Formingsmateriell, leker og spill (Ikke fastmontert)
 • Senger, madrasser, personløftere, hjelpemidler mv for pleie, omsorg og rehabilitering
 • Service på heiser i bygg
 • Filter og service til ventilasjonsanlegg

 

I løpet av 2019 vil vi vurdere å starte opp følgende anskaffelser:

 • Kommunikasjonstjenester
 • Programvare
 • Elektrikertjenester
 • Møbler
 • Bøker og andre medier til bibliotek
 • Tanntekniske varer og tjenester
 • Medisinske forbruksvarer
 • Næringsmidler
 • Fast- og mobiltelefoni inkl. mobil datatrafikk
 • Arbeidstøy, -sko og verneutstyr
 • PC-avtale
 • Drivstoff fra stasjon
 • Drivstoff og fyringsolje i bulk
 • Vikartjenester, skole og barnehage
 • Multifunksjonsmaskiner
 • Vikartjenester, pleie og omsorg
 • Barnevern saksbehandlertjenester
 • Barnevern tiltakstjenester
 • Transportordning for bibliotekene

 

Vi har også en avtale for bredbåndstjenester som kan løpe i 8 år fra 2016.


Publisert 23. september 2016, oppdatert 26. januar 2018.