Pågående anskaffelser

BTV Innkjøp har hele tiden mange pågående anskaffelsesprosesser. Erfaringsmessig har både innkjøpere og leverandører interesse av å vite status på disse. Vi oppdaterer opplistingen under hvert månedsskifte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har skrevet mer om hele prosessen og illustrasjonen med de 4 fasene på siden som du finner i menyen til venstre. Hvis du lurer på når siden er oppdatert så står det helt nederst.

Her følger alle rammeavtaler som er under utarbeidelse:


Servere, lagring og nettverkskomponenter
Avtalen startet opp den 1. februar. Mer informasjon om disse avtalene blir fortløpende publisert i rammeavtaleoversikten (EKF).

 


Audiovisuelt utstyr (AV)
Kontraktene på området er tildelt. Karenstiden ble først satt til 26. februar, men grunnet klagebehandling er den utsatt til 9. mars. Kontraktene signeres etter karenstidens utløp med forventet oppstart den 15. mars.  

Renholds-, papir-, plast- og storhusholdningsprodukter
Nåværende avtale utgår 02.05.2018. Evaluering finner sted i løpet av mars, og etter planen skal tildelingen foretas i begynnelsen av april.

 


 

Tannlegeuniter, -stoler, autoklaver og røntgenapparater
Nåværende avtale utgår 28.02.2018. Ny konkurranse er lyst ut med tilbudsfrist 6. mars. Ny avtale blir noe forsinket.

Mobil-, fasttelefoner og tilleggsutstyr
Nåværende avtale utgår 01.04.2018. Konkurransen ble kunngjort for Buskerud med deltakende kommuner i BTV-samarbeidet med tilbudsfrist 26. februar. Telemark og Vestfold fylkeskommuner planlegger å kunngjøre denne konkurransen i løpet av kort tid.  

Dentalt forbruksmateriell
Nåværende avtale utgår 30.04.2018. Ny konkurranse ble utlyst 27.02.2018 med tilbudsfrist 04. april. Målet er å ha ny avtale på plass innen utløp av nåværende avtale. 

Lyskilder
Nåværende avtale utgår 30.07.2018. Faggruppen er godt i gang med å utarbeide nytt konkurransegrunnlag. Markedskonferanse vil finne sted på fylkeshuset i Drammen 21. mars.

Utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller
Nåværende avtale utgår 09.08.2018. Vi har invitert til deltakelse på ny rammeavtale på dette området. Kunngjøring av konkurransen forventes i begynnelsen av april med tilbudsfrist medio mai.

Bøker og medier til skole
Nåværende avtale utgår 03.10.2018. Arbeidet med foranalyse er startet opp for dette avtaleområdet. Første faggruppemøte for forberedelse av ny konkurranse er satt til 12. mars på fylkeshuset i Drammen. 


Publisert 24. juni 2016, oppdatert 1. mars 2018.