Pågående anskaffelser

BTV Innkjøp har hele tiden mange pågående anskaffelsesprosesser. Erfaringsmessig har både innkjøpere og leverandører interesse av å vite status på disse. Vi oppdaterer opplistingen under hvert månedsskifte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har skrevet mer om hele prosessen og illustrasjonen med de 4 fasene på siden som du finner i menyen til venstre. Hvis du lurer på når siden er oppdatert så står det helt nederst.

Her følger alle rammeavtaler som er under utarbeidelse:


For tiden ingen.

 


Formingsmateriell, leker og spill
Nåværende avtale utløper den 30.06.2019 og ny konkurranse hadde tilbudsfrist den 31. mai. Innen tilbudsfristen kom det inn tilbud fra seks tilbydere. Det kom inn seks tilbud på formingsmateriell og fem tilbud på leker og spill. Vi tar sikte på å få på plass ny avtale til den 01.07.2019, men det kan hende at oppstartstidspunktet blir noe senere. Dersom det ikke blir oppstart 1. juni står man fritt til å kjøpe varene som omfattes av avtalen hos hvilken som helst leverandør inntil ny avtale trer i kraft.

 

 

Service og vedlikehold av heiser i bygg
Ny anskaffelse er nå lyst ut, etter at utkast til konkurransegrunnlag har vært ute på høring på Doffin, TED og hos kommunene. Tilbudsfrist er satt til 26. august, og ny avtale vil være på plass i god tid før den nåværende utløper 01.11.2019.

 


  

For tiden ingen.

Formingsmateriell, leker og spill
Nåværende avtale utløper den 30.06.2019 og ny konkurranse hadde tilbudsfrist den 31. mai. Innen tilbudsfristen kom det inn tilbud fra seks tilbydere. Det kom inn seks tilbud på formingsmateriell og fem tilbud på leker og spill. Vi tar sikte på å få på plass ny avtale til den 01.07.2019, men det kan hende at oppstartstidspunktet blir noe senere. Dersom det ikke blir oppstart 1. juni står man fritt til å kjøpe varene som omfattes av avtalen hos hvilken som helst leverandør inntil ny avtale trer i kraft.

Publisert 24. juni 2016, oppdatert 7. juni 2019.