Pågående anskaffelser

BTV Innkjøp har hele tiden mange pågående anskaffelsesprosesser. Erfaringsmessig har både innkjøpere og leverandører interesse av å vite status på disse. Vi oppdaterer opplistingen under hvert månedsskifte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har skrevet mer om hele prosessen og illustrasjonen med de 4 fasene på siden som du finner i menyen til venstre. Hvis du lurer på når siden er oppdatert så står det helt nederst.

Her følger alle rammeavtaler som er under utarbeidelse:


Biladministrasjon og leasing av biler
Leaseplan er valgt som leverandør av biladministrasjon og leasing av biler, med opsjon på kjøp av biler og elektronisk kjørebok. Rammeavtalen trer i kraft 21. oktober, med en fast avtaleperiode på 2 år, som deretter kan forlenges i ytterligere 2 år med 1 år av gangen.

Utfyllende informasjon om avtalen har blitt sendt ut til innkjøpskontaktene i fylker og kommuner. Leverandøren vil invitere til implementeringsmøter for å sørge for en god overgang til ny avtalepart. Informasjon om ny avtale vil være tilgjengelig i EKF fra avtalestart.

 

Banktjenester 
Den nye avtalen med DnB Bank ASA trer formelt i kraft 01.12.17. Kommuner og fylkeskommuner som allerede har DnB Bank ASA som sin bankforbindelse vil se at de nye avtalevilkårene er lagt inn i nettbank fra 01.09.2017.  Enkelte kommuner skal på ulike tidspunkter skifte til DnB Bank ASA. Disse kommunene vil bli kontaktet av DnB Bank ASA for å etablere plan for implementering.  

Utfyllende informasjon om den nye avtalen blir sendt ut til innkjøpskontaktene i fylker og kommuner, og vil være tilgjengelig i rammeavtaleoversikten (EKF) fra avtalestart.

 


Servere, lagring og nettverkskomponenter 
Evaluering av tilbudene er i sluttfasen, og melding om leverandørvalg sendes ut medio oktober. Ny rammeavtale skal etter planen være klar i løpet av november.

 

Audiovisuelt utstyr (AV-utstyr)
Nåværende avtale utløp 30. september. For informasjon og veiledning om bestilling i perioden uten avtale, se under AV-utstyr i rammeavtaleoversikten (EKF).

Tilbudsfrist i konkurransen var 2. oktober. Evaluering av tilbudene vil bli sluttført i løpet av oktober og ny rammeavtale skal etter planen være klar i november. 

 


 

Ingen avtaler i kunngjøringsfasen per 4. oktober.

 


  

Tannlegeuniter
Nåværende avtale utgår 28.02.2018. Faggruppen er godt i gang med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Det ble avholdt markedskonferanse 27. september, og utlysing blir i løpet av desember.

Mobil-, fasttelefoner og tilleggsutstyr
Nåværende avtale utgår 10.04.2018. Faggruppen er godt i gang med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Markedskonferanse vil bli avholdt på fylkeshuset i Drammen onsdag 1. november.

Dentalt forbruksmateriell
Nåværende avtale utgår 30.04.2018. Faggruppen er godt i gang med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Det ble avholdt markedskonferanse 27. september, og utlysing blir i løpet av desember.

Renholds-, papir-, plast- og storhusholdningsprodukter
Nåværende avtale utgår 02.05.2018. Faggruppen er godt i gang med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Markedskonferanse vil bli avholdt på fylkeshuset i Drammen tirsdag 31. oktober.

Lyskilder 
Nåværende avtale utgår 01.08.2018. Arbeidet med foranalyse er startet opp for dette avtaleområdet. Invitasjon til å delta i faggruppen sendes ut medio oktober. 

Utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller
Nåværende avtale utgår 09.08.2018. Arbeidet med foranalyse er startet opp for dette avtaleområdet. Invitasjon til å delta i faggruppen er sendt ut med frist for tilbakemelding 16. oktober. Første faggruppemøte blir 26. oktober.


Publisert 24. juni 2016, oppdatert 4. oktober 2017.