Pågående anskaffelser

BTV Innkjøp har hele tiden mange pågående anskaffelsesprosesser. Erfaringsmessig har både innkjøpere og leverandører interesse av å vite status på disse. Vi oppdaterer opplistingen under hvert månedsskifte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har skrevet mer om hele prosessen og illustrasjonen med de 4 fasene på siden som du finner i menyen til venstre. Hvis du lurer på når siden er oppdatert så står det helt nederst.

Her følger alle rammeavtaler som er under utarbeidelse:


Leie og vask av arbeidstøy til tannklinikker
Ny avtale med Berendsen Tekstil Service AS startet opp 15.03.2019, og er nå godt inne i implementeringen. Avtalen varer til 14.03.2021, med mulighet til to forlengelser på ett år hver. Mer informasjon kan finnes i avtaleoversikten.

 


For tiden ingen.

 


 

For tiden ingen.

 


  

Formingsmateriell, leker og spill (ikke fastmontert)
Nåværende avtale utgår den 30.06.2019. Det tas sikte på å kunngjøre konkurransen uke 14. Påmeldingsfristen er nå utgått og det vil være 37 deltakere på avtalen.

Service og vedlikehold av heiser i bygg
Nåværende avtale utgår den 01.11.2019 og prosess rundt ny anskaffelse er i gang. Første faggruppemøte ble avholdt på fylkeshuset i Drammen 28. mars. I tillegg til BFK er det to kommuner representert i faggruppen.


Publisert 24. juni 2016, oppdatert 4. april 2019.