Pågående anskaffelser

BTV Innkjøp har hele tiden mange pågående anskaffelsesprosesser. Erfaringsmessig har både innkjøpere og leverandører interesse av å vite status på disse. Vi oppdaterer opplistingen under hvert månedsskifte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har skrevet mer om hele prosessen og illustrasjonen med de 4 fasene på siden som du finner i menyen til venstre. Hvis du lurer på når siden er oppdatert så står det helt nederst.

Her følger alle rammeavtaler som er under utarbeidelse:


Banktjenester

Det er inngått ny avtale på ovennevnte med DnB Nor ASA, som  er gjeldende fra 1. desember. Avtalen har en fast avtaleperiode på 3 år, og kan deretter forlenges i ytterligere 4 år, først med 2 år og deretter med 1 år av gangen. Avtalen og andre relevante vedlegg er publisert og tilgjengelig i rammeavtaleoversikten (EKF).

 


Servere, lagring og nettverkskomponenter

Evaluering av tilbudene er i sluttfasen. Melding om leverandørvalg sendes ut antatt uke 1. Ny rammeavtale skal etter planen være klar i januar. For informasjon om bestillinger i løpet av perioden uten avtale, se rammeavtaleoversikten (EKF).

Audiovisuelt utstyr (AV-utstyr)

Evaluering av tilbudene er i sluttfasen. Melding om leverandørvalg sendes ut antatt uke 1. Ny rammeavtale skal etter planen være klar i januar. For informasjon om bestillinger i løpet av perioden uten avtale, se rammeavtaleoversikten (EKF).

 


 

Ingen avtaler i kunngjøringsfasen per 1. desember.

 


  

Tannlegeuniter
Nåværende avtale utgår 28.02.2018. Arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag er godt i gang, men noe forsinket. Det siktes på utlysning i løpet av januar.

Mobil-, fasttelefoner og tilleggsutstyr
Nåværende avtale utgår 10.04.2018. Markedsdialogen ble avholdt i begynnelsen av november. Etter innspill fra markedet har vi gjennomført et siste faggruppemøte og skal vi nå starte prosessen rundt kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget. Vi sikter på kunngjøring i uke 3.

Dentalt forbruksmateriell
Nåværende avtale utgår 30.04.2018. Arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag er godt i gang, men noe forsinket. Utlyses i løpet av februar.

Renholds-, papir-, plast- og storhusholdningsprodukter
Nåværende avtale utgår 02.05.2018. Markedskonferanse er avholdt og forberedelsene er i gang.

Lyskilder 
Nåværende avtale utgår 01.08.2018. Første faggruppemøte er avholdt og arbeidet med konkurransegrunnlaget er i gang.

Utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller
Nåværende avtale utgår 09.08.2018. Faggruppen er godt i gang med å utarbeide nytt konkurransegrunnlag. Markedskonferanse vil finne sted på Fylkeshuset i Drammen 9. januar.


Publisert 24. juni 2016, oppdatert 7. desember 2017.