Pågående anskaffelser

BTV Innkjøp har hele tiden mange pågående anskaffelsesprosesser. Erfaringsmessig har både innkjøpere og leverandører interesse av å vite status på disse. Vi oppdaterer opplistingen under hvert månedsskifte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har skrevet mer om hele prosessen og illustrasjonen med de 4 fasene på siden som du finner i menyen til venstre. Hvis du lurer på når siden er oppdatert så står det helt nederst.

Her følger alle rammeavtaler som er under utarbeidelse:


Mobil-, fasttelefoner og tilleggsutstyr
BTV har nå fått på plass like priser på alle farger i samme modell. EHF-katalog kommer på plass rett etter sommerferien. 

Utstyr til gymsaler, svømme og idrettshaller
Det er signert avtale med PGM AS på levering av utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller. Avtalen gjelder også service- og vedlikeholdsavtale. Avtalen vil tre i kraft 10. august. Jobben med ehandelskatalogen er i gang, og vi satser på å ha den på plass til avtalestart.
 
Lyskilder 

Det er signert ny avtale på levering av lyskilder. Det har kun kommet inn 1 tilbud fra eksisterende leverandør, Auralight. Den nye avtalen innebærer ny katalog med nye priser/betingelser fra oppstartdatoen, den 2. august. Implementering av ehandelskatalog og øvrige bestillingssystemer skal være på plass ved oppstart av avtalen. Informasjon med detaljene om avtalen blir sendt ut i god tid før oppstart av avtalen.

Ingen avtaler under evaluering.

 


 

Bøker til skole
Nåværende avtale utgår 03.10.2018. Ny konkurranse er lyst ut med tilbudsfrist 22. august. Det er forventet at ny avtale er på plass 04.10.2018

 


  

Leie og vask av arbeidstøy til tannklinikker
Nåværende fylkeskommunal avtale utgår 16.03.2019. BTV Innkjøp har igangsatt prosess rundt denne anskaffelsen og det forventes ferdigstillelse av konkurransegrunnlaget i samarbeid med fagpersoner i løpet av høsten. 
 
Rørleggertjenester
Utforming av konkurransegrunnlaget er nå i siste del av forberedelsesfasen, og det forventes at invitasjon til deltakelse på ny rammeavtale sendes ut i løpet av august. Nåværende avtale utgår 31.10.2018.


Publisert 24. juni 2016, oppdatert 3. juli 2018.