Pågående anskaffelser

BTV Innkjøp har hele tiden mange pågående anskaffelsesprosesser. Erfaringsmessig har både innkjøpere og leverandører interesse av å vite status på disse. Vi oppdaterer opplistingen under hvert månedsskifte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har skrevet mer om hele prosessen og illustrasjonen med de 4 fasene på siden som du finner i menyen til venstre. Hvis du lurer på når siden er oppdatert så står det helt nederst.

Her følger alle rammeavtaler som er under utarbeidelse:


Rørleggertjenester

I rammeavtaleoversikten (EKF) er det nå lagt ut informasjon til bruk ved gjennomføring av minikonkurranser, inkl. tilbudsskjema. BTV innkjøp minner om å følge rangeringen av leverandører når det bestilles via vanlig avrop, dvs fossefallsmetoden.

 


Leie og vask av arbeidstøy til tannklinikkene
Nåværende avtale utløper 14.03.2019 og ny konkurranse hadde tilbudsfrist 28.01.2019. Det kom inn 2 tilbud, og evalueringen er forventet ferdigstilt i løpet av februar. Dette er en anskaffelse som gjennomføres av BTV Innkjøp i samarbeid med Akershus og Østfold fylkeskommuner.

 


 

Rørleggertjenester  

Sone 6 fra forrige konkurranse, som dessverre endte uten avtale, er nå splittet og lyst ut på nytt med tilbudsfrist 31. januar. Denne konkurransen gjelder kommunale og fylkeskommunale bygg i Gol og Hemsedal kommuner. 

 

 


  

Formingsmateriell, leker og spill (ikke fastmontert)
Nåværende avtale utgår den 30.06.2019. Utkast til kravspesifikasjon og tildelingskriterier er nå sendt på høring for innspill fra leverandørmarkedet. Invitasjon til deltakelse på rammeavtalen er sendt til samtlige kommuner i BTV-samarbeidet. 

Service og vedlikehold på heiser i bygg
Nåværende avtale utgår den 01.11.2019 og prosess rundt ny anskaffelse er satt i gang. Deltakerne på nåværende rammeavtale vil bli invitert til å delta i faggruppe i løpet av første halvdel av februar. 


Publisert 24. juni 2016, oppdatert 1. februar 2019.