Pågående anskaffelser

BTV Innkjøp har hele tiden mange pågående anskaffelsesprosesser. Erfaringsmessig har både innkjøpere og leverandører interesse av å vite status på disse. Vi oppdaterer opplistingen under hvert månedsskifte.

Vi har skrevet mer om hele prosessen og illustrasjonen med de 4 fasene på siden som du finner i menyen til venstre. Hvis du lurer på når siden er oppdatert så står det helt nederst.

Her følger alle rammeavtaler som er under utarbeidelse:


For tiden ingen.

 


For tiden ingen.

 


 

 

For tiden ingen.

 


  

For tiden ingen.

Formingsmateriell, leker og spill
Nåværende avtale utløper den 30.06.2019 og ny konkurranse hadde tilbudsfrist den 31. mai. Innen tilbudsfristen kom det inn tilbud fra seks tilbydere. Det kom inn seks tilbud på formingsmateriell og fem tilbud på leker og spill. Vi tar sikte på å få på plass ny avtale til den 01.07.2019, men det kan hende at oppstartstidspunktet blir noe senere. Dersom det ikke blir oppstart 1. juni står man fritt til å kjøpe varene som omfattes av avtalen hos hvilken som helst leverandør inntil ny avtale trer i kraft.

Publisert 24. juni 2016, oppdatert 3. desember 2019.