Anskaffelseskoder

Buskerud fylkeskommune konterer alle bestillinger og faktura med anskaffelseskoder. Hensikten er å bevisstgjøre alle innkjøpere på regelverket for offentlige anskaffelser.

10 Kjøp på rammeavtale

Denne koden brukes når du har handlet varer på en rammeavtale, dette kalles også å "gjøre avrop" på en avtale. Rammeavtalene finner du i den elektroniske kontraktsforvalteren (EKF) på intranettet. Bruker du ehandel skal du normalt bruke denne koden.

 

15 Minikonkurranse gjennomført

Hvis det er inngått rammeavtale med flere leverandører, og du skal kjøpe noe som koster mer enn 100.000 kroner, må du spørre alle det er inngått avtale med. Dette kalles en minikonkurranse, og kan for eksempel gjøres ved å sende en likelydende mail til alle parallelle rammeavtaleleverandører. Samtlige betingelser knyttet til kjøpet ble avklart ved inngåelse av rammeavtalene, og disse finner du i EKF. Hvis en avtale har flere leverandører, er det en parallell rammeavtale. Ved innkjøp under 100.000 kroner, brukes kode 10.

 

20 Kjøp etter konkurranse - anskaffelsesprotokoll er ført

Brukes dersom det er gjennomført en konkurranse for kjøpet, og ført anskaffelsesprotokoll. Anskaffelsesprotokoll må føres for alle anskaffelser over 100.000 kroner. Det er selvsagt ingenting i veien for at du fører anskaffelsesprotokoll for beløp under 100.000 kroner, men da skjer det på frivillig basis. Dersom anskaffelsen er på mer enn 500.000 kroner må du ta kontakt med BTV Innkjøp, slik at vi kan hjelpe deg med anskaffelsen.

 

30 Kjøp etter konkurranse - anskaffelsesprotokoll er ikke ført

Benytt denne koden dersom du har anskaffet noe for under 100.000 kroner, men likevel har gjennomført en enkel konkurranse - for eksempel spurt tre eller flere leverandører på mail slik at du oppnår best pris og evt. bedre avtalebetingelser. Du er ikke forpliktet til å føre protokoll når anskaffelsen er på under 100.000 kroner.

 

40 Direkte kjøp - anskaffelsesprotokoll er ført

Direkte kjøp betyr at man ikke har gjennomført en konkurranse, og er en noe uvanlig kombinasjon. Koden skal kun brukes bare dersom en vet at det ikke er mulig å gjennomføre en konkurranse, fordi det utvilsomt ikke finnes andre som kan levere varen eller tjenesten som du etterspør. Er kjøpet over 100.000 er du likevel forpliktet til å fylle ut en anskaffelsesprotokoll, hvor du redegjør for hvorfor du ikke har gjennomført en konkurranse.

 

50 Direkte kjøp - anskaffelsesprotokoll er ikke ført

Denne koden benyttes til direkte kjøp der det verken er gjennomført konkurranse eller ført anskaffelsesprotokoll. Vær oppmerksom på at du er forpliktet til å gjennomføre konkurranse uansett beløp, og at du må forsikre deg om at det ikke finnes en rammeavtale som du egentlig skulle benyttet.

 

60 Annet (overføringer, tilskudd etc.)

Denne koden benyttes til lønn, lån, husleie, overføringer og andre lignende pengetransaksjoner, eller til anskaffelser som ikke trenger å følge anskaffelsesbestemmelsene (ikke konkurranseutsatt). Se FOA § 1-3 (2) for en oversikt over hvilke anskaffelser som er unntatt anskaffelsesbestemmelsene. Dersom det dreier seg om kreditnotaer, skal disse føres i forhold til hva den opprinnelige fakturaen var på.


Publisert 6. juli 2016, oppdatert 27. juli 2016.