Vieri bestilling (BFK)

Bestilleroppgaven blir lagt til noen få utvalgte, som innkjøp kan følge opp og som kan bli spesialister. 

Denne websiden skal gi oversikt over hva som gjelder og samle alle nødvendige linker på ett sted:

  1. Vieri innlogging - BFK sitt bestillingssystem for 2019.
  2. Innlogging til test-system for å øve seg eller til bruk på kurs. 
  3. Når vi holder Skype-kurs bruker vi samme link hver gang.
    https://meet.bfk.no/bfk/meet/peter.gjefle/HV1VYZ4T

Hvis det er noe du lurer på eller ønsker å melde fra om ny bruker så ta kontakt med ehandelssupporten på:

ehan...@bfk.no eller telefon 32808550


Publisert 2. desember 2018, oppdatert 28. mai 2019.