Vieri bestilling (BFK)

Desember 2018 tilbyr innkjøp nytt bestillingssystem for Buskerud fylkeskommune.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det er lagt opp til at godkjennere ikke skal behøve kurs. Det er likevel laget en brukerveiledning

Nytt bestillingssystem gir alle avdelinger og virksomheter en anledning til å tilpasse arbeidet med innkjøp og bestilling. Fordi alle bestillere har blitt registrert på nytt, kan man benytte anledningen til å legge oppgaven til noen få utvalgte, som vi kan følge opp og som kan bli spesialister. 

Denne websiden skal gi oversikt over hva som gjelder akkurat nå i denne overgangsperioden og samle alle nødvendige linker på ett sted:

  1. Nyhetsartikkel om nytt bestillingssystem på Ansattportalen.
  2. Skjema for å melde ønske om tilgang og kurs. 
  3. Innlogging til test-system for å øve seg eller til bruk på kurs. 
  4. Det gamle bestillingssystemet Basware PM er tatt ned og erstattet av Vieri.
  5. Vieri innlogging - BFK sitt bestillingssystem for 2019.
  6. Godkjennere skal ikke behøve kurs. Det er laget en brukerveiledning
  7. Når vi holder Skype-kurs bruker vi samme link hver gang.
    https://meet.bfk.no/bfk/meet/peter.gjefle/HV1VYZ4T

Hvis det er noe du lurer på så ta kontakt med ehandelssupporten på:

ehan...@bfk.no eller telefon 32808550


Publisert 2. desember 2018, oppdatert 20. februar 2019.