Oversikt enkeltanskaffelser

Offentlig sektor består av mange foretak som alle har behov for anskaffelser av ulik størrelse. Avhengig av størrelsen, gjelder ulike regler og fremgangsmåter. Under finner du en kort oversikt over de forskjellige typene.

Anskaffelser under 100.000 eks mva

  • Etter nytt regelverk 01.01.2017 er anskaffelser under 100.000 unntatt lov og forskrift om offentlige anskaffelser
  • NB! Sjekk om din virksomhet er med på rammeavtale, dette finner du på intranettet.

 

Anskaffelser mellom 100.000 og 1.100.000 eks mva

  • Teksten er under oppdatering. Ny oppdatert tekst legges ut i løpet av uke 38/39

 

Enkeltanskaffelser over 1.100.000 eks mva

  • Teksten er under oppdatering. Ny oppdatert tekst legges ut i løpet av uke 38/39

 

Enkeltanskaffelser over 1.750.000 eks mva

  • Teksten er under oppdatering. Ny oppdatert tekst legges ut i løpet av uke 38/39

Publisert 25. september 2016, oppdatert 14. september 2017.