Maler til konkurransegrunnlag

Her finner du mal til konkurransegrunnlag for anskaffelser iht. FOA del I og for anskaffelser iht. FOA del II.

Malene er i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974 del I og del II.

Malene er utformet som Word-dokumenter, og kan redigeres av den enkelte bruker.

Forklaring til mal:

  • Gul markering: her må tekst fylles ut av den enkelte bruker.
  • Rød tekst uten parentes er tekst som må tilpasses den enkelte anskaffelse.
  • Rød tekst med parentes er tekst som er ment som informasjon og forklaring rundt den enkelte setning eller det enkelte avsnitt.

Last ned konkurransegrunnlag FOA del I (anskaffelser over 100.000 og under 1,1 million)

Last ned konkurransegrunnlag FOA del II (anskaffelser over 1,1 million og under 1,75 million, samt anskaffelse av særlige tjenester over 1,75 millioner)


Publisert 14. februar 2017, oppdatert 22. februar 2017.