Kontraktsmal ved enkeltanskaffelse av varer

Her finner du mal til avtaleformular og standard avtalevilkår for enkeltanskaffelser.

Dokumentene fungerer ved siden av hverandre/skal benyttes sammen i hver enkelt avtale som inngås. Avtaleformularet tilpasses den enkelte anskaffelse, mens standard avtalevilkår gjelder generelt.  

Malene er utformet som Word-dokumenter, og kan redigeres av den enkelte bruker.

Forklaring til mal:

  • Rød tekst uten parentes er tekst som må tilpasses den enkelte anskaffelse.
  • Rød tekst med parentes er tekst som er ment som informasjon og forklaring rundt den enkelte setning eller det enkelte avsnitt. Disse skal ikke være med i endelig avtaletekst.

Last ned Avtaleformular ved enkelteltanskaffelse av varer.
Last ned Standard avtalevilkår ved enkelteltanskaffelse av varer.


Publisert 29. november 2017, oppdatert 29. november 2017.