For leverandører

Offentlig sektor er en stor oppdragsgiver, og alle anskaffelser som blir foretatt her må gjennomføres i henhold til anskaffelsesregelverket. For å gjøre det enklere for leverandører har vi laget denne siden med informasjon og svar på ofte stilte spørsmål.

Vil du selge til det offentlige?

Er du leverandør i det offentlige markedet, må du også kjenne spillereglene. Brosjyren fra NHO vil hjelpe deg til å fokusere på strategisk viktige punkter i en konkurranse:

NHO sin rettleder - Vil du selge til offenlig sektor?

Kom i gang

Det første du må gjøre er registrere virksomheten i vårt på elektroniske konkurransegjennoføringsverktøy (KGV) og lage brukernavn og passord. Dette gir deg tilgang til alle våre pågående konkurranser.

Konkurransegrunnlaget består av dokumenter, spørsmål og noen ganger et prisskjema. Dokumentene er i pdf-format, mens spørsmålene og prisskjemaet besvares i KGV. Det er også mulig å laste opp dokumenter som for eksempel HMS-erklæring, skatteattest eller lignende. Har du spørsmål om konkurransen, kan du kontakte oppdragsgiver gjennom meldingssystemet. Når du er ferdig, sender du inn tilbudet.

 

Hvorfor bruker BTV Innkjøp KGV?

BTV Innkjøp bruker KGV fordi det sikrer likebehandling og etterprøvbarhet, da alle tilbydere får samme informasjon og all aktivitet logges.

 

Hvordan melder jeg min interesse for en konkurranse?

Alle konkurranser lyses ut på www.doffin.no.

"Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor. Her får du også informasjon om hvordan du får tilgang til konkurransegrunnlaget."

Når du har logget deg på, klikker du på "Kunngjøringer" for å finne konkurransen du er interessert i. Deretter kan du klikke deg gjennom de forskjellige fasene og lage et tilbud.

 

Hvor lang tid bør beregnes til å levere et tilbud?

Loven sier at en skal ha "rimelig tid" til å levere et tilbud, vanligvis er dette flere uker. Du bør likevel så raskt som mulig sette deg inn i hva konkurransen krever at du skal levere. Husk at skatte- og MVA-attester kan ta tid. Det kan også hende at du må levere flere priser, noe som også kan ta tid å fremskaffe. Husk derfor å være ute i god tid når tilbudet skal sendes inn. Tilbud levert etter fristen blir avvist. 

 

Hva er digital signatur, og trenger jeg det?

En digital signatur er dataverdenens svar på en underskrift, og noe du installerer på maskinen din, som gjør at du kan tilkjennegi at du er deg på en juridisk bindende måte. KGV bruker digital signatur ved levering av tilbud, og signering av endelig kontrakt.

En digital signatur er nyttig, men ikke et krav.

En digital signatur koster 2-3000 kroner per år og tar 2-3 uker å levere. Du trenger bare å kjøpe den en gang, og den kan brukes på alle anbudskonkurranser i KGV - ikke bare de som tilhører BTV Innkjøp.

KGV har en reserveløsning som gjør at du kan sende inn tilbud uten digital signatur. Du må da skrive ut og signere en kvitteringsside når du sender inn tilbud. Denne må du skanne inn og sende på epost til vårt felles postmottak.

 

Kan jeg sende inn tilbudet mitt flere ganger?

Ja, du kan foreta rettelser og endringer på tilbudet helt fram til tilbudsfrist.

 

Hvordan får jeg vite om jeg er tildelt kontrakt?

Når tilbudsfristen har gått ut, blir tilbudene åpnet og evaluert. Tildeling vil normalt skje så raskt som mulig, dette får du beskjed om gjennom meldingssystemet i KGV. Du vil også få epost til din registrerte epostadresse om at du har fått en melding i systemet.

 

Hvordan tar jeg kontakt hvis jeg har spørsmål om innholdet i konkurransen?

Du kan sende en melding i KGV. Det gjør du ved å logge deg inn og klikke på "Meldinger" og "Ny melding".


Publisert 21. juni 2016, oppdatert 1. november 2017.