Avtale utgår: Kommunale låneopptak

30.06.2017 utgår rammeavtalen Kommunale låneopptak.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Avtalen avvikles på grunn av  regelverksendring 01.01.2017.


Publisert 27. mars 2017, oppdatert 3. juli 2018.