Kommunesamling – oktober 2016

26. oktober avholdt BTV innkjøp kommunesamling med våre samarbeidspartnere. Det var rekordstort oppmøte med 32 representanter fra 24 ulike virksomheter. Vi takker alle for oppmøte og gode innspill som vi vil jobbe med videre.

Dagen startet med ehandel, hvor blant annet masteroppgaven «Problemer ved bruk av ehandel» ble presentert. Oppgaven omhandler kommuner i BTV og belyser forhold som oppleves som krevende ved bruk av ehandel. Videre orienterte Anette Nordgreen fra IBX om ny versjon av eOrder, kalt IBX SHOP. Det kom mange gode tilbakemeldinger fra salen som Nordgreen skal følge opp.

Tema som be diskutert innen ehandel var hvordan BTV skal forholde seg til avskaffingen av ehandelsplattformen i 2018, bruk av fritekst, ulik forståelse av hvordan GLN blir brukt av leverandører og bestillere, og forslag om ehandelssamlinger for bestillere ute i kommunene eller via web.

Neste punkt på agendaen omhandlet kommunikasjon og informasjonsflyt i BTV. Nyhetsbrev og ny web skal sammen med rammeavtaleoversikten (EKF), sørge for at ny informasjon om rammeavtaler og konkurranser oppdateres hyppig. Videre ble det påpekt at det er viktig at deltakere svarer på invitasjoner til nye rammeavtaler før fristen. Hvis man ikke mottar denne informasjonen ber vi dere om å sende oss en mail med korrekt kontaktinformasjon slik at vi får oppdatert våre maillister. 

Nytt regelverk om offentlig anskaffelser gjelder fra 01.01.2017. Vesentlige punkter ble lagt frem og diskutert, og det anbefales å ta kontakt dersom man er usikker på hvordan endringene påvirker kommunens egne anskaffelsesprosesser.

Avslutningsvis ble forhandlinger knyttet til regionreformen presentert. Foreløpig foreligger det et klart mandat for forhandlinger med Akershus, Buskerud og Østfold. Forhandlinger pågår og en intensjonsavtale skal foreligge om 2-3 uker. Telemark og Vestfold er i forhandlinger med hverandre, men ønsker primært et BTV-samarbeid.

 

For informasjon om pågående anskaffelser, implementering og løpende avtaler trykk her

Vi gleder oss til ehandelssamling 15. mars og kommunesamling 16 mars. Håper at så mange som mulig kan delta. 


Publisert 3. november 2016, oppdatert 22. november 2016.