Kommunesamling på Lampeland

BTV Innkjøp avholdt 20. oktober en kommune-/nettverkssamling på Lampeland. 20 kommuner var representert. Hovedtema for samlingen var kontraktsoppfølging og samfunnsansvar, samt besparelser og gevinstrealisering.

Temaene ble presentert av både interne og eksterne forelesere, og deltagerne ble involvert i prosessen gjennom workshops. Vi takker for gode innspill og en konstruktiv samling. 

Vi ser at også andre samfunnsaktører begynner å stille større krav til kontraktsoppfølging av samfunnsansvar, herunder viktige krav om tilstrekkelig gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos våre leverandører og underleverandører. Nå i oktober har Aftenposten sendt ut forespørsel til mange av Norges kommuner angående arbeids- og lønnsvilkår for arbeid som utføres for det offentlige. Blant annet stilles det spørsmål om tarifflønn er sikret og hvilken oppfølging som gjennomføres for å sikre dette.

BTV Innkjøp har dedikerte ressurser som søker å ivareta dette ansvaret på en mest mulig hensiktsmessig måte. Prosessen med dette starter allerede ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og fortsetter ved utarbeidelse av kontrakt og konkret kontraktsoppfølging i avtaleperioden. Vi har, etter det nye regelverket trådte i kraft, også opprettet rutiner for planmessig oppfølging av krav til samfunnsansvar i våre avtaler.


Publisert 1. november 2017, oppdatert 3. juli 2018.