Ny avtale: Næringsmidler

Fra 15. august ble ny rammeavtale på næringsmidler gyldig.

BTV Innkjøp har inngått nye rammeavtaler innenfor området næringsmidler med tre leverandører. BTV Innkjøp vil i løpet av august ha oppstartsmøte med alle leverandørene for å sikre at implementering av nye avtaler er i rute. Leverandørene vil i tillegg gjennomføre informasjonsmøter med deltakernes bestillere.
 
Avtalene med relevante vedlegg vil være publisert og tilgjengelige for dere i rammeavtaleoversikten (EKF) fra 15. august.


Publisert 28. juni 2016, oppdatert 22. november 2016.