Ny avtale: Arbeidstøy, -sko og verneutstyr

Fra 1. november ble ny rammeavtale på Arbeidstøy, -sko og verneutstyr gyldig.

BTV innkjøp har i samarbeid med faggruppen gjennomført en anskaffelse for å etablere ny rammeavtale på dette området. I konkurransen ble det åpenet opp for deltilbud, fordelt på følgende grupper:

  • Gruppe 1: Arbeidstøy, sko og verneutstyr til tekniske etater, som vei- og anleggsarbeider, lærer og elever på elektro og sveis, driftsansvarlige mv. (6 tilbud).
  • Gruppe 2: Arbeidstøy, sko og verneutstyr til øvrige yrkesgrupper, som kjøkken, helse, tannhelse og renholdere mv. (2 tilbud).

Det var Bekken og Strøm AS som leverte det beste tilbudet i gruppe 1, og Sverre W. Monsen AS som leverte det beste tilbudet i gruppe 2. Rammeavtalen har en fast avtaleperiode på 2 år (fra 01.11.2016), og kan deretter forlenges ytterligere 2 år med 1 år av gangen.

BTV Innkjøp vil i løpet av november ha oppstartsmøte med begge leverandørene for å sikre en god implementering av ny avtale. I den forbindelse vil også leverandørene kontakte deltakernes bestillere i den kommende tiden.

Vi har som målsetning å legge til rette for god kommunikasjon og et godt samarbeid med leverandørene. Har du forslag til forbedringer eller noe å utsette på leveransen oppfordres du til å sende inn avviksskjema. Kontraktsteamet vil loggføre tilbakemeldinger og følge opp møter med leverandøren.

For mer informasjon om avtalen og bestillingsrutiner, se rammeavtaleoversikten (EKF).Publisert 22. november 2016, oppdatert 3. juli 2018.