Ny avtale: Drivstoff fra stasjon

Fra 1. januar 2017 ble ny rammeavtale på Drivstoff fra stasjon gyldig.

VOIS har i samarbeid med brukerutvalget gjennomført en anskaffelse for å etablere ny rammeavtale på dette området. Det var Circle K Norge AS og WEX Europe Services AS som leverte de beste tilbudene. Rammeavtalen har en fast avtaleperiode på 4 år fra 01.01.2017-31.12.2020. OBS: Avtalen gjelder ikke for leasingbiler.

Leverandørene skal for egen regning gjennomføre oppstartsmøte med de deltakerne som ønsker det innen 1 måned etter kontraktstart. I møtet skal det bl.a. avtales hvordan samarbeidet med den enkelte deltaker skal foregå. Ta gjerne kontakt med leverandør for å avtale et møte.

Har du forslag til forbedringer eller noe å utsette på leveransen oppfordres du til å melde inn avvik. Avvik i Vestfold meldes skriftlig via avviksskjema. Avvik i Buskerud og Telemark mailes til VOIS kontaktperson, Pia Charlotte Berg - pia.charl...@sandefjord.kommune.no

For mer informasjon om avtalen og bestillingsrutiner, se rammeavtaleoversikten (EKF).


Publisert 9. januar 2017, oppdatert 3. juli 2018.