Ny avtale: Fyringsolje og drivstoff i bulk

Fra 1. oktober ble ny rammeavtale på fyringsolje og drivstoff i bulk gyldig.

Det var Olje og Energisenteret AS som leverte det beste tilbudet og det er brukerutvalget sammen med kontaktperson i VOIS som har laget avtalen, og som vil følge opp avtalen på vegne av VOIS. Den nye rammeavtalen har en avtaleperiode på 4 år (1. oktober 2016 – 30. september 2020), og kan ikke forlenges.

Leverandøren skal for egen regning gjennomføre oppstartsmøte med de deltakerne som ønsker det innen 1 måned etter kontraktstart (1. november). I møtet skal det blant annet avtales hvordan samarbeidet med den enkelte deltaker skal foregå.

For å ha en god avtale er VOIS avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne. VOIS har opprettet en avviksrapporteringsløsning på www.vois.no/avviksskjema/. Ofte løser avvik seg mellom bruker og leverandør, men for at VOIS skal ha et innblikk i hvordan avtalene fungerer, er det viktig å benytte avviksskjema. Det er viktig med skriftlig dokumentasjon, dersom en avtale ikke fungerer, både med tanke på dialog med leverandør eller i ytterste konsekvens oppsigelse av avtale. Tilbakemeldingene kan også gis direkte til avtaleansvarlig hos VOIS.

For mer informasjon om avtalen og bestillingsrutiner, se rammeavtaleoversikten (EKF).


Publisert 6. oktober 2016, oppdatert 22. november 2016.