Ny avtale: Multifunksjonsmaskiner

Fra 23. september ble ny rammeavtale på multifunksjonsmaskiner gyldig.

Det var Dokumentpartner AS som representer Xerox som leverte det beste tilbudet, og det var BTV innkjøp i samarbeid med faggruppen som har laget avtalen og som vil følge opp avtalen. Rammeavtalen har en fast avtaleperiode på 2 år, og kan deretter forlenges i ytterligere 2 år med 1 år av gangen.

Avtalen omfatter kjøp og leie av multifunksjonsmaskiner fra Xerox, samt tilhørende serviceavtale. Leveransen innebærer at utstyret skal leveres ferdig montert, support, opplæring og rådgivning. Videre ønsker Dokumentpartner AS å kartlegge eksisterende maskinparker hos deltakerne på avtalen. De tar kontakt med relevante kontaktpersoner blant deltakerne i forbindelse med dette. Noen deltakere har en opsjon til å delta senere på avtalen, disse blir ikke kontaktet i forbindelse med implementeringen.

Vi har som målsetning å legge til rette for god kommunikasjon og et godt samarbeid med leverandøren. Har du forslag til forbedringer eller noe å utsette på leveransen oppfordres du til å melde inn avvik til oss. Kontraktsteamet vil loggføre tilbakemeldinger og følge opp i møter med leverandøren.

For mer informasjon om avtalen og bestillingsrutiner, se rammeavtaleoversikten (EKF).


Publisert 6. oktober 2016, oppdatert 22. november 2016.