Ny avtale: Servere, lagring og nettverkskomponenter

Etter en langvarig anskaffelsesprosess skjer kontraktsignering disse dager for disse rammeavtaleområdene. Kontrakten blir todelt, «Servere og lagring» og «Nettverkskomponenter».

Det er parallelle avtaler for disse områdene med 4 leverandører i hver gruppe. Avrop skjer gjennom fossefallprinsippet, dvs. en rangering av leverandørene, med mulighet til minikonkurranse.  
 
Leverandører på Servere og lagring blir, i rangert rekkefølge: Atea, Itum, Dustin og Dulram. Leverandører på Nettverkskomponenter blir, i rangert rekkefølge: Dulram, Atea, Itum og Conscia.
 
Avtalen startes opp den 1. februar og signeres av Buskerud med kommunene, og Telemark og Vestfold fylkeskommune hver for seg. Mer informasjon om disse avtalene blir fortløpende publisert i rammeavtaleoversikten (EKF).


Publisert 31. januar 2018, oppdatert 3. juli 2018.