Ny avtale: Tiltakstjenester til barnevernet

Fra 1. februar 2017 ble ny rammeavtale for Tiltakstjenester til barnevernet gyldig.

Rammeavtalen er parallell hvorav Plan B AS, Humana AS, FRI-Familia AS og Barneverntiltaket Aida AS er rangert i en soneinndeling samt etter de forskjellige tiltakene.

Deltagende kommuner har behov for bistand til utførelse av følgende tiltak innen barnevernstjenesten:


- veiledning av familier og fosterfamilier, herunder endringsarbeid og miljøterapi
- veiledning av barn og ungdom, herunder endringsarbeid og miljøterapi
- tilsyn i hjemmet/kontrolltiltak
- tilsyn under samvær (ikke tilsynsfører i fosterhjem)
- miljøarbeid; praktisk bistand/midlertidig kompenserende tiltak

Deltakende kommuner finner mer informasjon om avtalen i EKF (intern rammeavtaleoversikt). Ved spørsmål ta kontakt med BTV Innkjøp


Publisert 28. februar 2017, oppdatert 3. juli 2018.