Ny avtale: Vikartjenester innen skole- og barnehagesektoren

Fra 23. februar 2017 ble ny rammeavtale for Vikartjenester innen skole- og barnehagesektoren gyldig.

BTV Innkjøp har, sammen med faggruppen, bestående av representanter fra Drammen, Røyken, Hurum og Nedre Eiker kommuner, gjennomført en grundig prosess for å etablere nye rammeavtaler. Rammeavtalene vil være et supplement til bruken av egne «ringevikarer» – disse kan altså benyttes utenom rammeavtalen (men det kan ikke benyttes andre vikarbyråer/leverandører).

Tildeling av kontrakt ble basert på kriteriene pris (påslagsprosent) og kvalitet/løsningsforslag.

Avtalen er inndelt i 5 geografiske soner. Det er inngått parallelle rammeavtaler i hver sone hvorav Personalhuset Staffing Group AS, Manpower AS, Pedagogisk VikarSentral AS og Acapedia (Dedicare AS) er rangert i soner og etter de forskjellige tjenestene.

Opplysninger om leverandørene og deres kontaktpersoner vil bli lagt på avtalens forside i EKF (intern rammeavtaleoversikt).

Ved spørsmål ta kontakt med BTV innkjøp.


Publisert 28. februar 2017, oppdatert 3. juli 2018.