Sortimentsendring renholdsavtalen

Det er foretatt endringer i sortimentet på renholdsavtalen. Endringene er foretatt etter innspill fra faggruppen, og er basert på tidligere statistikk.

Det er i månedsskiftet august-september foretatt en vesentlig endring i sortimentet på denne avtalen. Endringen er gjort etter innspill fra fagruppen, og er basert på statistikken over hvilke produkter som er solgt mye/lite den siste tiden. En del produkter med svært lite salg er fjernet fra BestPris-listen, og en del produkter det kjøpes mye av er lagt inn. Samtidig er de produktene det kjøpes mest av på fritekst nå også lagt inn i katalogen, for å gjøre det enklere å bestille disse produktene.

Vi gjør oppmerksom på at det økonomisk vil være lurt å benytte seg av produkter med BestPris-merking, da vi har svært gode priser på nettopp disse produktene. Oppdatert prisliste ligger nå under vedlegg til høyre.


Publisert 6. september 2016, oppdatert 22. november 2016.