VT Innkjøp fra 1. juli

VT Innkjøp (Vestfold og Telemark Innkjøp) er etablert fra 1. juli 2018

Telemark fylkeskommune og Vestfold Fylkeskommune var frem til 01.07.2018 en del av innkjøpssamarbeidet BTV Innkjøp. Fra 01.07.2018 er innkjøpsavdelingene i Vestfold og Telemark fylkeskommuner slått sammen og det er dannet én felles innkjøpsavdeling: VT Innkjøp.

Telemark fylkeskommune er vertsfylke for innkjøpssamarbeidet og Karl Petter Kristiansen er konstituert som innkjøpsleder for samarbeidet frem til 31.12.2019. VT Innkjøp har også etablert egen avtaleforvalter for Vestfold og Telemark sine respektive felles og individuelt inngåtte avtaler

Ved spørsmål og avvik kan innkjøp i Vestfold og Telemark fylkeskommune kontaktes på:

innkjop-...@t-fk.no


Publisert 3. juli 2018, oppdatert 1. november 2018.