Rapportering av miljøriktige innkjøp og leverandører

Miljøknutepunkt Buskerud blir ofte utfordret til å bistå i forhold til rapportering av måloppnåelser innen miljøriktige varer og tjenester. Vi har derfor laget en veileder som kan hjelpe deg med dette arbeidet.

Systemsertifikater

En leverandørs systemsertifikater fornyes enten årlig eller for flere år av gangen. Eventuelle systemsertifikater leverandøren har på kontraktstidspunktet for rammeavtalen krever som regel en validering i løpet av kontraktsperioden.

På alle inngåtte rammeavtaler etter 01.09.2009 er BTV Innkjøps leverandører medlemmer av Grønt Punkt eller tilsvarende returordning. En del av rammeavtalene har også såkalt topprisliste som viser de mest solgte produktene på avtalen til fordelaktige priser, samt hvilke produkter som er miljømerket. Disse ligger som vedlegg i EKF.

 

Leverandørutvikling

BTV Innkjøp oppfordrer alle virksomheter til å spørre rammeavtaleleverandøren om hvilke systemsertifikater eller miljøtiltak de har gjennomført det siste året, eller om det arbeides med andre sertifikater og miljøtiltak. Ved å etterspørre denne dokumentasjonen, håper BTV Innkjøp at det vil stimulere leverandøren til et aktivt og miljørettet arbeid i sin organisasjon.

Når denne dialogen er opprettet bør virksomheten også etterspørre hvilke miljømerkede produkter leverandøren kan tilby sett i forhold til det forbruksmønsteret virksomheten har.

Et bevist forhold til virksomhetens forbruksmønster er viktig av flere grunner, blant annet i forhold til hvilke varer som bestilles. I tillegg kan avdekke om virksomheten er lojal mot rammeavtalen, og ikke minst om forbruket kan reduseres i forhold til nyvinninger eller et mer rasjonelt innkjøpsmønster.

 

Målsettinger

BTV Innkjøp anbefaler alle virksomheter å sette konkrete og verifiserbare anskaffelsesmål. Hovedfokuset bør være på de leverandørene/varegruppene det handles mest fra. Et mål kan for eksempel være å handle 50 % av sine varer med et anerkjent miljømerke (svanen, blåengel eller tilsvarende). Et annet mål kan være å kun bestille fairtrade eller økologisk kaffe. Bruk leverandørene for å utarbeide gode og oppnåelige mål. Ta gjerne kontakt med BTV innkjøp for å identifisere gode målsetninger.


Publisert 13. juli 2016, oppdatert 23. september 2016.