Organisering

Under finner du navn og litt om hva hver enkelt jobber med.

Innkjøpssjef

Nina Helene Rørmark er leder for et kommunesamarbeid og Buskerud fylkeskommunes team for anskaffelser.

BTV Innkjøp

Vi har ansvaret for juridiske spørsmål, anskaffelser av og oppfølging av rammeavtaler, kundehenvendelser og ehandel.

  • Håkon André Vollan - innkjøpsrådgiver
  • Kristine Helland - juridisk rådgiver
  • Lene Ulleberg - kundeservice og ehandel
  • Maaikel Reiber - teamleder kontraktsoppfølging
  • Marianne Brekke - kundeservice og kontrakt
  • Peter Gjefle - ehandel/økonomi/info/system
  • Åse Borgejordet - kontraktsmedarbeider (vikar)

BFK Innkjøp

BFK Innkjøp er en egen tjeneste for enkeltanskaffelser over 500.000 eks mva. Tjenesten består av tre innkjøpsrådgivere og er fullfinansiert av Buskerud fylkeskommune. Tjenesten er kun tilgjengelig for Buskerud fylkeskommune.

  • Christian Paulsen Hazeland
  • Lars-Even Hesthammer Monsen 
  • Magnus Holm

Publisert 21. juli 2016, oppdatert 20. august 2018.