Melde avvik

Opplever du avvik fra en rammeavtale? Fyll ut avviksskjema under, slik at BTV Innkjøp kan følge opp avtalen. Felt merket med stjerne er obligatorisk.

Kontaktinformasjon  
   
Navn 
Virksomhet 
Epostadresse * 
   
Om avviket  
   
Leverandør 
Rammeavtale 
Avvik 


   
Beskrivelse av avvik * 
Oppfølging * 
   
  

   
Bestillingsnr. (hvis relevant) 
Fakturanr. (hvis relevant) 
  
   

Publisert 4. juli 2016, oppdatert 26. september 2016.