Dine rammeavtaler

Vi har samlet linker til rammeavtaleoversikt for alle våre deltakere. Velg din virksomhet og bli videresendt til oversikten. Du skal ikke ha tilgang til andre deltakere sine avtaler, velg derfor din egen kommune eller virksomhet.

NB! Dersom du ikke er pålogget din virksomhets intranett eller du trykker på feil link vil du få feilmelding. 

 

Velg ditt fylke for å komme til rammeavtalene dine. Dersom du tilhører andre samarbeidspartnere, er de listet under.

Buskerud

Telemark

Vestfold

 

Andre samarbeidspartnere 

Asker kommune
Eiker Eiendomsutvikling
Glitrevannverket IKS
Universitetet i Sørøst-Norge
Røyken Eiendom
Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap)
Buskerud Kollektivtrafikk AS

NB! Dersom du ikke er pålogget din virksomhets intranett eller du trykker på feil link vil du få feilmelding. 


Publisert 14. juli 2016, oppdatert 8. januar 2019.