Feilsøkingsguide

BTV Innkjøp har laget en oversikt over rammeavtalene som gjelder for din virksomhet. Her får du tilgang til dokumenter, priser, kontaktpersoner, nyheter og bruksanvisninger for avtalen.

Jeg sitter på hjemmekontor

Du må logge deg inn på kommunens/virksomhetens nett, for eksempel med Citrix, VPN eller lignende metoder. Bare da får du tilgang til avtaleoversikten fra mobil, ipad eller hjemmekontor.

 

Jeg finner ikke noen link på intranettet

Hver kommune har forskjellig intranett så dette kan se litt annerledes ut fra kommune til kommune. Det er innkjøpssjefen i kommunen som har lagt ut linken, og den ligger normalt under overskriften "Innkjøp" eller "Rammeavtale". Ta kontakt med din innkjøpssjef eller innkjøpskontakt for å få vite hvor den ligger.

Den sammen linken skal ligge her på våre websider, se Dine rammeavtaler.

 

Vi har ikke noe intranett, bare en webside

Det skal ikke være noen hindring. Liinken/rammeavtaleoversikten er beskyttet slik at bare de som sitter på det interne nettet til kommunen din skal kunne se innholdet. Be innkjøpsansvarlig om å legge linken tilgjengelig slik at alle ansatte er informert om hvilke rammeavtaler de er forpliktet til å bruke.

 

Jeg finner linken men den fungerer ikke

Ta kontakt med BTV Innkjøp.

 

Jeg får beskjed "du er inte innloggad längre"

Ta kontakt med BTV Innkjøp.

 

Jeg jobber i flere kommuner, og kommer bare inn ett sted

Linkene fungerer bare innenfor ett bestemt nett. Grunnen til dette er at de forskjellige kommunene/virksomhetene kan være med på forskjellige rammeavtaler. Du kan dermed ikke ta med deg en link som du fått på epost rundt fra kommune til kommune.

Du må bruke forskjellige linker i de forskjellige kommunene. Se på intranettet i de ulike kommunene du jobber for.

 

Jeg har glemt passordet til avtaleoversikten

Det er ikke passord til avtaleoversikten, har du riktig link og sitter et registrert nettverk i kommunen, så kommer du inn uten passord. Hvis du får spørsmål om passord, har du kanskje fått meldingen "du er inte innloggat längre". Ta kontakt med BTV Innkjøp.


Publisert 28. juni 2016, oppdatert 8. januar 2019.