Om rammeavtaler

Her har vi samlet noen spørsmål og svar.

Hva er en rammeavtale?

En rammeavtale er en avtale mellom en/flere oppdragsgivere og en/flere leverandører, som har til formål å fastsette vilkårene for de avrop/bestillinger som skal gjøres i løpet av en kontraktsperiode på et gitt område. En rammeavtale har, som hovedregel, varighet på fire år.

Bruk av rammeavtaler forenkler og reduserer arbeidet knyttet til en anskaffelse, fordi oppdragsgiver ikke behøver å gjennomføre en hel anskaffelsesprosedyre hver gang noe skal anskaffes.

 

Kan vi handle hos andre leverandører dersom vi er med i en rammeavtale?

Nei, dersom man har meldt seg på som deltaker i en avtale, er man bundet av avtalen, og kan ikke gjøre bestillinger hos andre leverandører i den gitte produktgruppen.

 

Hvilke konsekvenser kan det få dersom vi går utenom avtalen og bruker andre leverandører?

Når vi inngår en rammeavtale, er det viktig at de som har meldt seg på avtalen er lojale mot denne. Vi har i utgangspunktet ingen plikt til å gjøre en viss mengde avrop, men vi har en plikt til å være lojale overfor den/de leverandører vi har inngått avtale med. Det vil si at vi ikke skal bruke andre leverandører på dette området.

Det er avsagt en dom der NAV hadde handlet hos andre leverandører enn avtalepart. Retten mente at kjøp utenfor avtalen var et kontraktsbrudd. Kontraktsbruddet ble ansett som grovt uaktsomt og NAV ble pålagt en erstatningssum på kr 3,2 mill., da leverandøren hadde hatt tap ved å ikke få forventede bestillinger under avtalen (LB-2012-101879). Denne dommen viser at konsekvensene kan bli store dersom man ikke er lojal overfor den avtalen man har inngått.

 

Hva gjør man dersom man ikke er fornøyd med den valgte leverandøren - kan man si opp avtalen?

Den enkelte deltaker kan ikke si opp avtalen. Det foreligger strenge vilkår for hva som skal til for å si opp en avtale, og disse er det kontraktsoppfølger i BTV som må vurdere.

Dersom man ikke er fornøyd med den avtalen som er inngått, er den rette måten å vise dette på å sende inn avvik. Når du sender inn avviksskjema har BTV dokumentasjon å vise til i dialog med leverandøren. Avvikene kan brukes til å undersøke eventuelle brudd på kontrakten og konsekvenser av dette. Dokumentasjon av avvik er også avgjørende ved vurdering av forlengelse av kontrakten

Uten tilbakemeldinger fra brukerne av avtalen er det vanskelig å vite om avtalen fungerer som den skal eller ikke.

 

Hvilke rammeavtaler er jeg med på?

BTV Innkjøp har etablert mange rammeavtaler på vegne av kommuner og fylkeskommuner i regionen. For å holde oversikt over alle disse avtalene, benytter BTV Innkjøp en elektronisk kontraktsforvalter. Dette er et elektronisk system som gjør det enkelt å administrere og få oversikt over avtalene.

Er du offentlig virksomhet i BTV-regionen, har du tilgang til denne oversikten. Du finner den på intranettet, under "Innkjøp" eller "Rammeavtaler". Oversikten viser avtalene som din virksomhet er med på, og gir deg mulighet til å søke i disse, laste ned aktuelle dokumenter, og finne kontaktinformasjon til firmaene bak rammeavtalene.

Hver kommune har hver sin link. Vi har publisert alle linkene på siden "Finn rammeavtale". Hvis du får feilmelding eller ikke kommer inn kan du få noen tips på feilsøkingsguiden.

 

Hvordan kommer en rammeavtale i stand i BTV Innkjøp?

Etter en kartlegging av behov, finner BTV Innkjøp ut hvilke avtaler som er nødvendige og av et slikt omfang at det bør gjennomføres en konkurranse i deres regi. Det dannes en faggruppe bestående av representanter fra BTV samarbeidet som har fagkompetanse på anskaffelsesområdet.

Faggruppen samarbeider med prosjektleder for BTV om å lage kravspesifikasjon, evaluere tilbud, og velge en vinner av konkurransen. Denne prosessen er satt opp for å få en mest mulig hensiktsmessig avtale for alle deltakerne.

Les mer om anskaffelsesprossesen.

 


Publisert 30. september 2016, oppdatert 30. september 2016.