Slik følger vi opp avtalene

Kontraktsteamet følger opp ca 120 rammeavtaler fordelt på over 40 rammeavtaleområder med en samlet årlig verdi på omtrent 900 millioner kroner.

Hovedoppgavene til kontraktsteamet består blant annet av:

  • Implementering av nye avtaler
  • Administrere rammeavtaleoversikten
  • Oppfølging av gjeldende avtaler og kontakt med leverandører
  • Behandle avvik og kreve inn bøter
  • Følge opp rammeavtalelojalitet
  • Utføre bruker- og leverandørundersøkelser
  • Analysere svar fra spørreundersøkelser
  • Kataloghåndtering i samarbeid med ehandelsteamet
  • Veiledning knyttet til minikonkurranser i parallelle rammeavtaler  

For at vi skal kunne rette opp i feil eller forbedre fremtidige avtaler er det viktig å melde avvik. Dersom det oppstår avvik på eksempelvis pris eller varer/tjenester er det derfor viktig at det blir meldt inn til oss via vårt avviksskjema. Link til avviksskjema finner du også under alle avtaler i rammeavtaleoversikten. Rammeavtaleoversikten ble tidligere kalt elektronisk kontraktsforvalter (EKF).


Publisert 30. september 2016, oppdatert 7. november 2017.