Slik følger vi opp avtalene

Kontraktsteamet følger opp ca 120 rammeavtaler fordelt på over 40 rammeavtaleområder med en samlet årlig verdi på omtrent 900 millioner kroner.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hovedoppgavene til kontraktsteamet består blant annet av:

  • Implementering av nye avtaler
  • Administrere rammeavtaleoversikten
  • Oppfølging av gjeldende avtaler og kontakt med leverandører
  • Behandle avvik og kreve inn bøter
  • Følge opp rammeavtalelojalitet
  • Utføre bruker- og leverandørundersøkelser
  • Analysere svar fra spørreundersøkelser
  • Kataloghåndtering i samarbeid med ehandelsteamet
  • Veiledning knyttet til minikonkurranser i parallelle rammeavtaler  

For at vi skal kunne rette opp i feil eller forbedre fremtidige avtaler er det viktig å melde avvik. Dersom det oppstår avvik på eksempelvis pris eller varer/tjenester er det derfor viktig at det blir meldt inn til oss via vårt avviksskjema. Link til avviksskjema finner du også under alle avtaler i rammeavtaleoversikten. Rammeavtaleoversikten ble tidligere kalt elektronisk kontraktsforvalter (EKF).


Publisert 30. september 2016, oppdatert 7. november 2017.