Innlevering av statistikk

BTV Innkjøp innhenter statistikk to ganger i året med frist 15. februar og 15. august.

Vi har utarbeidet en mal som leverandører kan laste ned her:

Mal for innlevering av leverandørstatistikk

Statistikken sendes til til BTV Innkjøp på innk...@bfk.no.


Publisert 3. februar 2017, oppdatert 3. februar 2017.