20-årsjubileum for Frisklivssentralen i Modum

Modum var først i landet: - Mange har valfartet til Modum for å lære og det er vi skikkelig stolte av, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Frisklivssentralen i Modum ble etablert i 1996 og er en foregangskommune innen friskliv. 

Torsdag ettermiddag markerte de at det var 20 år siden landets først frisklivssentral ble etablert.

Tilstede på jubileumsfeiringen var initiativtakere, unge og voksne brukere, samarbeidspartnere, lokale og nasjonale politikere og ansatte gjennom 20 år.

Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen levevaneområdene områdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og omfatter også psykisk helse.

Hvert år er over 1000 av Modums 13 000 innbyggere i direkte kontakt med Frisklivssentralen.

- En honnør til politikerne i Modum

Fylkesordfører Roger Ryberg deltok på arrangementet og holdt tale der han roste Modum kommune for satsingen.

- En honnør til politikerne i Modum som har våget å satse på frisklivssentraler og forstått at det er en viktig og nyttig prioritering å satse på forebyggende arbeid innenfor helse.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Vi har hatt et nært samarbeid med Modum kommune siden oppstarten, sier Ryberg.

Roger Ryberg sammen med Jorunn Killingstad, daglig  leder for Modum Frisklivssentral
Jorunn Killingstad, daglig leder for Modum Frisklivssentral og fylkesordfører Roger Ryberg under jubileumsmarkeringen.

Look to Modum

Frisklivssentralen i Modum var den første i landet. Nå er det ca 250 frisklivssentraler i Norge.

- Mange har valfartet til Modum for å lære og det er vi skikkelig stolte av.

Roger Ryberg

- Dette viser at det også har vært riktig prioritering av politikerne i Buskerud fylkeskommune gjennom mange år og bidra med midler for å sikre utvikling av frisklivssentralene i Buskerud, sier fylkesordføreren.

I dag er Buskerud det fylket med flest sentraler i forhold til kommuner.

- 20 kommuner har frisklivssentral og det er høy kvalitet på mange av de og det har Modum bidratt sterkt til.

Roger Ryberg

Fremoverlent og uredd

Ryberg mener det er en grunn til at frisklivssentralen i Modum kanskje er den beste i landet.

- Det er en mentalitet som preges av å være fremoverlent og uredd, mener han.

- Man våger å tenke store tanker og sette i gang med nye prosjekter samtidig som man jobber svært bevisst med det ordinære frisklivstilbudet og kvaliteten på det, sier Ryberg.

Ryberg er også imponert over at de deler raust av sin kunnskap og erfaring.

Over 100 er hvert år på befaring og hospitering for å lære av frisklivssentralen i Modum.

- Deres vilje til å samarbeide på tvers av fag og forvaltning gjør at de blir attraktive.

Roger Ryberg

Ryberg mener mange vil samarbeide med frisklivssentralen på Modum.

- Vi i fylkeskommunen takker for samarbeidet med frisklivssentralen i Modum i disse 20 årene og vi ønsker dere lykke til videre i arbeidet, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 2. juni 2016, oppdatert 2. juni 2016.