200 000 til arbeid mot vold og overgrep mot barn

Fylkeskommunen ønsker å øke kunnskapsnivået om temaet i hele regionen.

Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep, og temaet er tabubelagt og forbundet med fortielse, skyld og skam.

Vold og overgrep påfører barna smerter og skader, og i noen tilfeller, skader som varer livet ut.

I arbeidet mot vold og overgrep mot barn er det nødvendig med innsats både mot de grunnleggende sosiale årsakene, mot risikofaktorer og mot områder/tjenester som kan gi mer umiddelbar effekt.

Ringerike kommune har som en del av kommunens folkehelsearbeid etablert en prosjektgruppe som har fått i oppdrag å iverksette tiltak mot vold og seksuelle overgrep.

Prosjektgruppen består av deltakere fra ulike enheter og sektorer. Politiet er også representert.

Erfaringer fra dette arbeidet sier at det blir avdekket langt færre seksuelle overgrep i Ringerike kommune enn statistikken viser nasjonalt. Prosjektgruppa antar at årsaken til dette kan være for liten kunnskap om temaet ute i enhetene, og at det er behov for kompetanseheving i å snakke med barn.

Politikerne i fylkesutvalget i Buskerud vedtok i sist møte å bevilge 200 000 kroner til arbeid mot vold og overgrep mot barn i Ringerike kommune.

Bevilgningen vil være med på å øke barns trygghet i Ringerike, og på sikt komme barn i helde regionen til gode gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av kommunegrenser.


Publisert 10. oktober 2019, oppdatert 10. oktober 2019.