4 mill til skilting av turveier

Fylkeskommunen tilrettelegger for friluftsliv. 4 millioner kroner til merking og skilting av turveier i Buskerud.

Gjensidigestiftelsen har nå tildelt Buskerud fylkeskommune 2 millioner kroner til skilt- og merkeprosjekt i Buskerud.

Stiftelsen bidrar med like mye som fylket og kommunene bidrar med til sammen. 

- Det betyr at vi nå har 4 millioner kroner til arbeidet med skilting og merking av turstier og turveier i kommunene, sier teamleder for folkehelse Randi Haldorsen i Buskerud fylkeskommune.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen bevilget nylig 1 million kroner.

- Nå er det opp til hver enkelt kommune å bli med å bidra slik at vi får gjennomført hele satsingen, sier Haldorsen.

Fylkeskommunen ønsker en geografisk spredning og en tredelt satsning i fylket i forhold til skilting og merking av stier og turtraseer:

  • Ved reiselivsdestinasjonene
  •  I og ved byer / tettsteder / skoler og barnehager
  •  I marka

For å lykkes med prosjektet, må det etableres et solid samarbeid (prosjektgruppe) med representanter fra kommunene, friluftslivsorganisasjonene, grunneierorganisasjonene, reiselivet og fylkeskommunen.

- Vi kommer nå til å gå ut med mer informasjon til kommunene i fylket og lage samarbeidsavtaler, sier Randi Haldorsen. 

- Vi vet at det er mange fine tursteder i kommunene, men som ikke er merket. Skilting gjør at det blir tilrettelagt og enklere å finne fram, avslutter Randi Haldorsen i fylkeskommunen.

Det legges opp til en tilsvarende tildeling for 2014 og 2015.


Publisert 25. februar 2013, oppdatert 25. februar 2013.