Andelen ungdom som opplever ensomhet har aldri vært høyere

Nær en av fire ungdommer i Buskerud er ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet, viser Ungdata-undersøkelsen 2017.

Det er i en stor ungdomsundersøkelse - Ung i Buskerud 2017 - som ble presenert onsdag formiddag på en konferanse på Sundvolden Hotel, at det kommer fram at så mange unge i fylket er plaget med ensomhet.

Her kan du lese Ungdata-rapporten Buskerud 2017

- Rundt 23 % av ungdommene i Buskerud svarer at de er ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet, sier Randi Haldorsen, leder for folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

- Over 3 500 unge i Buskerud er plaget med ensomhet.

Randi Haldorsen, leder for folkehelse i fylkeskommunen

Totalt sett er det litt flere i Buskerud (23 %) som er plaget av ensomhet, enn hva det rapporteres om nasjonalt (20 %).

- Aldri før har andelen vært så høy som nå, sier Haldorsen.

- Det er langt flere jenter enn gutter som svarer at de er plaget av ensomhet, og andelen som er plaget av ensomhet øker også mye med alderen, sier hun.

- Gutter er mer rett på sak, mens jenter kan være utspekulert og stenge folk ute, sier Ina Finnerud (17).

Ungdata konferanse Sundvolden

- Mange unge i dag sliten med å finne sin tilhørighet. Ting går kjapt og det er vanskelig å definere hvor man skal være og hvem man skal være med, sier Jesper Strøm (16).

- Det er så mange arenaer der ute som presser på deg hvem du skal være, hvordan du skal oppføre deg, hvem du skal henge med og hva du skal mene om forskjellige saker at du blir litt lost i det store havet av press, sier Ina Finnerud (17).

- Før var ungdomsopprører mot de voksne - autoritetene. Nå er ungdomsopprøret inne i deg selv og det fører til at du kanskje blir isolert.

Ina Finnerud (17)

- Det er et veldig stort press om at vi alle skal være et sted og bli noe stort, og når du har så mye fokus på dette på skolen så kan man isolere seg selv i sitt eget arbeid, og dermed blir man mer ensom, sier Torbjørn Thorgersen (17).

Ensomhet kommuner kart
Andelen ungdomsskoleelever og elever på videregående skole bosatt i den enkelte kommunen som svarer at de er ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet.

- Jeg føler meg ensom, og klarer ikke å komme innpå andre mennesker, åpne meg. Jeg har venner, og jeg lever et ganske aktivt liv, men likevel så føler jeg meg ensom.

Jente (20)

Hvordan er det å være ung?

Ungdata konferanse Roger Ryberg
Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) åpnet Ungdata-konferansen som samlet nær 300 deltakere fra hele fylket på Sundvolden Hotel onsdag formiddag.

Ungdata er en levekårsundersøkelse som gir et innblikk i hvordan det er å være ung i dag.

Ungdommene har svart på spørsmål om ulike sider ved sin livssituasjon og livsstil.

15 278 unge fra ungdomskole og videregående skoler i Buskerud har deltatt i undersøkelsen.

Det er første gang man har gjennomført en så omfattende undersøkelse.

Undersøkelsen handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner samt fysisk og psykisk helse.


Publisert 18. oktober 2017, oppdatert 18. oktober 2017.