Chatter med elevene på kveldstid

Drammen videregående skole lanserer tilbud der elevene kan chatte med rådgivere på kveldstid.

- Noen elever går her i tre år uten å snakke med en rådgiver, så vi håper at vi med denne tjenesten kan nå flere og gjøre det lettere å stille oss spørsmål, sier karriererådgiver Ivar Smedsgård ved Drammen videregående skole.

Skolens rådgivere, helsesøster og psykolog vil være tilgjengelig på nett for å svare på både karriere- og helsespørsmål, og man kan både chatte og sende mail.

Det innebærer en vaktordning blant skolens rådgivere, hvor du mellom 16.00-22.00 skal få svar i løpet av to timer. I tillegg har det blitt laget en app, som gjør tilbudet enda mer tilgjengelig.

Chattetjenesten er helt anonym, og innholdet der blir ikke lagret. Rådgiverne har taushetsplikt.

www.elevtjenesten.no  blir lansert onsdag 17. februar.

Enklere å få kontakt

- Elevtjenesten er en portal som skal gjøre det enklere for deg som elev å få kontakt med den personen du trenger å snakke med når du trenger det.

Åse Marit Hovden, folkehelserådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Rosthaug videregående skole var den første skolen i landet som tok i bruk denne tjenesten i 2015, etter at Buskerud fylkeskommune hadde arbeidet med å utvikle tjenesten siden 2012.

Elevtjenesten er utviklet i nært samarbeid med Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og Helsedirektoratet.

Elevtjenesten

Hovden sier Elevtjenesten.no har chatte- og meldingsfunksjon, og det finnes også en bank med ofte stilte spørsmål innen områder som kropp og helse, hjemmeforhold, yrke og utdanning, mobbing og skolemiljø.

Bakgrunnen for satsingen er at hver fjerde elev dropper ut av videregående skole i Norge. Det gir en årlig samfunnskostnad på åtte milliarder kroner.

I tillegg kommer de menneskelige belastningene dette fører med seg. Samtidig har skolene ofte begrensede ressurser til å følge opp utfordringene knyttet til frafall.

Senker terskelen for kontakt

Rostaug videregående skole var den første skolen som tok i bruk denne tjenesten, men Drammen videregående skole tar steget videre og tilbyr kveldsåpen tjeneste.

- Hvis elevene har et spørsmål kan de umiddelbart stille det, for eksempel ved å gå inn på appen.

Tone Haakenstad, sosialrådgiver ved Drammen videregående skole

Smedsgård og Haakenstad ved Drammen videregående skole er to av de ni tilgjengelige rådgiverne på skolen.

De sier det nye tilbudet gir en god mulighet til å nå flere, og forhåpentligvis kan terskelen for å ta kontakt senkes.

Begge håper det faktum at tjenesten er kveldsåpen vil betyr at de når elevene på tidspunkt det passer for dem.

- Vi må tilpasse oss dagens teknologi, og med Elevtjenesten føler vi at vi har kommet et godt stykke på vei, avslutter de to.


Publisert 12. februar 2016, oppdatert 12. februar 2016.