Chatter med skolen om helse og karriere

Rosthaug videregående skole er først ute med Elevtjenesten.no. Her kan elever chatte med rådgivere, helsesøstre, kontorpersonale og mobbeteamet.

8. april ble Elevtjenesten.no lansert med Rosthaug videregående skole som pilotskole.

Nå kan elevene ved Rosthaug chatte med skolens egne fagpersoner - også anonymt.

- Elevtjenesten er en portal som skal gjøre det enklere for deg som elev å få kontakt med den personen du trenger å snakke med når du trenger det, forklarer Åse Marit Hovden, folkehelserådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Elevtjenesten har chatte- og meldingsfunksjon, og det finnes også en bank med ofte stilte spørsmål innen områder som kropp og helse, hjemmeforhold, yrke og utdanning, mobbing og skolemiljø.

Nye veier for å øke gjennomføringen

Hver fjerde elev dropper ut av videregående skole i Norge. Det gir en årlig samfunnskostnad på åtte milliarder kroner.

I tillegg kommer de menneskelige belastningene dette fører med seg. Samtidig har skolene ofte begrensede ressurser til å følge opp utfordringene knyttet til frafall.

Statens designkonkurranse har i lang tid jobbet med problemstillingen via prosjektet Design, skole og helse.

Det er Buskerud fylkeskommune, som i arbeidet med folkehelse og reduksjon av frafall i videregående skole, har kjørt prosjektet etter at fylkeskommunen vant designkonkurransen.

Rosthaug har væ¦rt skolen som forskere og tjenestedesignere har arbeidet med og hos i halvannet år.

Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Modum kommune, Buskerud fylkeskommune, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet – foruten skolens egne elever og ansatte.

- God helse gir god læring

- God helse gir god læring – og utdanning gir god helse, poengterer Hovden.

- Tanken er at dette skal være noe alle skoler i fylket kan ta i bruk, avslutter Åse Marit Hovden.

Elevtjenesten er en gratis og trygg tjeneste.

Elevtjenesten chat
Eksempel fra nettsiden. Grønn farge betyr at personen er pålogget og kan chatte.


Publisert 8. april 2015, oppdatert 8. april 2015.