Den store elevtesten i Modum

Hvordan redusere frafallet i den videregående skolen? Nå er 800 elever på Rosthaug videregående skole i gang med å finne det ut.

Statens Designkonkurranse 2013 fokuserer på bedre løsninger for offentlige tjenester.

Årets tema er svært aktuelt: hvordan minke det store frafallet i norsk videregående skole?

Statens designkonkurranse har i lang tid jobbet med problemstillingen via prosjektet Design, skole og helse.

Torsdag 21. august var det kick-off i Modumhallen, for 800 elever ved Rosthaug videregående skole.

Sentralt i pilotprosjektet er nettportalen www.bliii.no, der elevene selv skal kunne gi tilbakemelding om sine opplevelser knyttet til skolehverdagen.

Designteamet bestående av byråene Blueroom, Innovativoli, Fluxloop og Proba hadde formulert spørsmål som både tok for seg timene på skolen og situasjonen hjemme.

- Vi lurer på hvordan dere har det, både på skolen og hjemme. Selv om vi ikke skal dra direkte hjem til dere så er dette informasjon som kan gi oss den innsikten vi trenger for å designe et bedre system, sier designer Kristin Breivik fra Fluxloop.


Elevene ble også bedt om å bidra med illustrasjoner under temaene "Hva vil du bliii?" og "Hva gjør deg bliii?". Tegningene skal senere brukes på BLiii.no Foto: Tri Nguyen.

Fravær fører til frafall
Designteamet har arbeidet med prosjektet siden i vår, og fokuserer på den viktigste indikatoren på frafall, som er elevenes fravær. En innsikt som også elevene selv kan identifisere seg med.

- Jeg hadde en god kamerat som droppet ut fra skolen i fjor, og det startet med at fraværet hans økte. Han var veldig lite aktiv i timene, ble veldig usynlig og fraværet hans steg gradvis frem til han forsvant, forteller Markus Klepelv (17 år, studiespesialiserende).

- I dag ser vi at flere elever ikke får noen oversikt over fraværet sitt før det er for sent. Da får de ikke sjansen til å hente seg inn og har større risiko for å falle ut, sier Siri Eggesvik, prosjektleder for Statens designkonkurranse i Norsk Form.

- Dette er en av tingene som jeg håper vi kan gjøre noe med. Elevene har behov for å vite fraværet sitt til en hver tid og de burde også få muligheten til å ta igjen tapte timer, sier Siri Eggesvik.


Knut Erik Hovde, rektor ved Rosthaug vgs, håper det blir lettere for ungdom å få hjelp raskt. Foto: Tri Nguyen.

Varige endringer til elevenes og samfunnets beste
Med design forankret i forskning og et nært samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Buskerud fylkeskommune, Modum kommune, Rosthaug vgs og elevene selv, håper teamet bak Statens Designkonkurranse 2013 å skape varige endringer til elevenes og samfunnets beste.

- Dersom man lager systemer for å håndtere eksempelvis fraværsmønster, synkende karakterer og registrerte episoder med utekontakten, kan man hjelpe eleven på et tidlig tidspunkt – før det går galt, sier Siri Eggesvik

- Denne nettløsningen er brukervennlig og tilpasset ungdom. Den gir informasjon og innsikt i hva ungdommen mener, og den er lett å bruke, sier mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg.

Enklere å få hjelp
En annen viktig innsikt er at det må bli lettere for elevene å få hjelp. Hjelpen bør koordineres bedre og tilgjengeligjøres i langt større grad enn tilfellet er per i dag.

- Det hjelper veldig lite for en elev som har problemer her og nå å få en time om 3 måneder, sier Knut Erik Hovde, rektor ved Rosthaug VGS.

- Små plager hos elevene kan fort bli store dersom man venter for lenge med å ta tak i det. Vi må ta tak i de små plagene før de vokser seg for store og de blir vanskelige å håndtere, sier helsesøster Rita Bjørnstad.

- Vi må koordinere tilgangen til hjelp, slik at det blir lett for elevene å få den hjelpen de trenger. Det bør holde å trykke på "en knapp", ikke bli sendt rundt som kasteball slik mange opplever i dag, avslutter Siri Eggesvik.


Publisert 23. august 2013, oppdatert 23. august 2013.