Følger opp Ungdata-undersøkelsen: Setter i gang tiltak som fremmer ungdomsmedvirkning i kommunene

1 av 4 ungdommer i Buskerud er plaget av ensomhet - kommunene jobber nå med tiltak som skal gjøre at flere føler seg inkludert.

Denne uka er over 100 personer fra kommunene og de videregående skolene i Buskerud samlet på Sundvolden.

Samlingen er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Kompetansesenter rus – region sør og KS.

- Målet med samlingen er å utveksle erfaringer om hvordan kommunene og de videregående skolene har jobbet med oppfølging av resultatene etter at Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført i fjor, sier Randi Haldorsen, leder for folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

Her kan du lese Ungdata-rapporten Buskerud 2017

- Ungdommen er også tilstede på Sundvolden med representanter fra ungdomsråd i kommunene og fra Elevorganisasjonen og Ungdommens fylkesting i Buskerud (BUFT), understreker Haldorsen.
 Mobbing illustrasjon

Sånn er det å være ung

Ungdata er en levekårsundersøkelse som gir et innblikk i hvordan det er å være ung i dag.

15 278 unge fra ungdomsskole og videregående skoler i Buskerud deltok i undersøkelsen i fjor der de svarte på spørsmål om ulike sider ved sin livssituasjon og livsstil.

I etterkant av Ungdata-undersøkelsen har Buskerud fylkeskommune bevilget 300 000 kroner til oppfølging av resultatene i kommunene.

- Ungdomsmedvirkning har vært et gjennomgående tema i etterkant av Ungdata- undersøkelsen, og fylkeskommunen ønsker at midlene skal benyttes til tiltak som fremmer ungdomsmedvirkning, sier hun.

Ungdatatallene fra i fjor viser at ensomhet er en av utfordringene for mange ungdommer i Buskerud.

- Over 3 500 unge i Buskerud er plaget med ensomhet.

Randi Haldorsen, leder for folkehelse i fylkeskommunen

Les også: Andelen ungdom som opplever ensomhet har aldri vært høyere (2017)

Kommunene har satt i gang ulike tiltak

Haldorsen sier  kommunene og de videregående skolene flere steder har jobbet med tiltak knyttet opp mot dette temaet.

  • Lier videregående skole: Livsmestring og folkehelse på Lier vgs.
  • Øvre Eiker kommune:  Den gode møteplass
  • Åssiden videregående skole: Utvikling av arenaer og oppfølging for elevgrupper med risiko for rus
  • Drammen videregående skole: KLAR, FERDIG, GÅ
  • Krødsherad kommune:  Buss tilbud ungdomsklubb
  • Nedre Eiker kommune:  Mer psykisk helse i skolen
  • Ringerike Hole og Krødsherad kommuner: Har satt i gang et systematisk samarbeid med de videregående skolene for å sikre gode overganger fra ungdomsskole til  videregående skole og jobber med blant annet ensomhet og ungdomsmedvirkning
  • Ål kommune:  Prøveprosjekt- ungdomsklubb «Hallung» i Ål kommune
  • Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal lkommuner: «Camp Numedal» på Numedal videregående skole
  • Hemsedal kommune: Idedugnad «Hvordan kan Hemsedal bli ei trygg bygd å vokse opp i»?

Ensomhet kommuner kart

Kartet over viser andelen ungdomsskoleelever og elever på videregående skole bosatt i den enkelte kommunen som i 2017 svarte at de er "...ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet."


Publisert 25. oktober 2018, oppdatert 25. oktober 2018.