Folkehelse i stedsutvikling

- Vi jobber mye med hvordan vi kan legge til rette for god folkehelse fremover, sier de to ordførerne i Sigdal og Øvre Eiker kommune.

De to ordførerne var blant 120 deltakere som tirsdag deltok på den store Folkehelsekonferansen 2014 på Union Scene i Drammen.

Konferansen arrangeres for 16. gang i regi av Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.

Temaet i år er folkehelse i et stedsutviklingsperspektiv.

- I forbindelse med kommuneplanarbeidet og medvirkningsprosesser så har vi i Sigdal jobbet mye med hvordan vi kan legge til rette for god folkehelse fremover, sier Kari Kolbræk Ask, ordfører i Sigdal kommune.

- Går på ski til skolen

- Det å ha folk i aktivitet og starte tidlig er viktig. Hos oss har vi et fantastisk sted i Ormåsen. Der går barna på ski til skolen om vinteren og sykler om sommeren. Alt er tilrettelagt, skogen er rett ut, forklarer ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker.

- Vi registrerer i Sigdal at unge eldre flytter til sentrum, nettopp for å ha gangavstand til det som er viktig i hverdagen. Da er det viktig at vi lytter til deres behov, og lager gode gangveier og løyper som er opplyst og trygge, forsetter Kolbræk Ask.

- Øvre Eiker er en kommune som har en stor andel av uføre. Det er viktig for oss at vi får til god folkehelse, og da er det viktig med samarbeid, sier Fjerdingstad og nevner spesielt bedriften Hokksund Rehabiliteringssenter.

- Vi må dra de mer inn for å finne ut hva vi kan gjøre i Øvre Eiker for å møte utfordringene i fremtiden, sier ordføreren.

LES OGSÅ: Slik er folkehelsen i Buskerud
LES OGSÅ: Buskerud vil vokse med 65.000 innbyggere 

Knut-Inge Klepp

Viktig møteplass

Folkehelsekonferansen er en viktig møteplass for kommuner, regionale aktører, organisasjoner og andre med ansvar og interesse for utvikling av samfunnsforhold som gir god helse.

- Det viktigste for kommunene at de legger til rette for at folk trives og kan være fysisk aktive, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp (bildet) i Helsedirektoratet som var en av foredragsholderne.

- Kommunene har et stort mulighetsrom. De eier mange virkemidler, poengterer han.

- Men, er kommunene flinke til å bruke dette mulighetsrommet?

- Det er en positiv utvikling. Det henger nok sammen med at vi for to år siden fikk en ny folkehelselov som tydelig peker på kommunenes ansvar, sier Klepp.

- Drammen peker seg ut

- I praksis kan vi se dette ved at det er trygt for barn å gå og sykle til skolen, at det er møterom der folk kan være sammen og at det legges til rette for gangstier som vi ser her i Drammen for å nevne noe, sier han.

- Jeg har selv hytte på Vikerfjell på Ringerike og ser hvor fint det er lagt til rette for turaktiviteter der, fortsetter Klepp.

Helen Bjørnøy og Morten Eriksrød

- Vi opplever i Buskerud at vi har et ganske sterkt trykk på samfunnsutviklingen når vi nå skal planlegge med fortetting med folk i sentrum, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Gode og aktive dager

- Da er det viktig at vi har med oss folkehelsehensynet i planarbeidet. Det skal være kjekt å bo også, med gode og aktive dager, sier Eriksrød.

-  Jeg er også opptatt at vi ser frivilligheten og det å engasjere seg i lokalsamfunnet. Vi ser av undersøkelser at det er en sammenheng mellom de som engasjerer og involverer seg i lokalsamfunnet sitt og folkehelse, sier Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud.

- Vi må få på plass arealer som stimulerer til fysisk aktivitet, avslutter Morten Eriksrød.


Publisert 11. mars 2014, oppdatert 11. mars 2014.