Folkehelsekonferanse for 15. gang

140 deltakere fra kommuner og frivillige organisasjoner i Buskerud samles til den store folkehelsekonferansen på Storefjell.

For 15. gang arrangerer Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune folkehelsekonferanse.

- Vi var tidlig ute med å jobbe med folkehelse, lenge før det ble lovpålagt, sier teamleder for folkehelse, Randi Haldorsen, i Buskerud fylkeskommune.

Les også: Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014

Konferansen er en viktig møteplass for kommuner, regionale aktører, organisasjoner og andre med ansvar og interesse for utvikling av samfunnsforhold som gir god helse.

- Det at vi har hatt et så godt samarbeid med kommunene og de frivillige organisasjonene i så mange år, viser at konferansen er viktig for folkehelsearbeidet i fylket, fortsetter Haldorsen.

Årets folkehelsekonferanse arrangeres 4. mars - 5. mars på Storefjell, Golsfjellet.

Tema i år: Sosiale ulikheter i helse.

- Den nye folkehelseloven kom 1. januar 2012, og målsettingen med den er å utjevne sosiale ulikheter i helse. Konferansen ønsker å ta tak i de faktorene som påvirker helsen vår, sier Haldorsen.

Program for folkehelsekonferansen 4. - 5. mars:

Om å bygge helsefremmende lokalsamfunn

 • Hvordan forebygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et planperspektiv?
  Ingar Brattbakk, Stipendiat i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
 • Ulikheter i helse - årsaker, utbredelse og konsekvenser for det lokale folkehelsearbeidet
  Elisabeth Fosse, professor ved Universitetet i Bergen

Spørsmål og dialog

«Oversikt over faktorer som påvirker folkehelsen……»

 • Forventninger til kommunene knyttet til forskrift om oversikt over folkehelsen – praktisk tilnærming
  Anders Smith, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Buskerud fylkeskommunes ansvar og oppgave i oversiktsarbeidet
 • Oversiktsarbeidet – en situasjonsbeskrivelse fra Øvre- og Nedre Eiker kommuner
  Einar Braaten, kommuneoverlege, Øvre- og Nedre Eiker

Videregående skole som arena for å utjevne sosiale ulikheter i helse

 • «Ny giv» – samhandling mellom kommune og den fylkeskommunale videregående skole
  Magne Skaalvik, prosjektleder "Ny giv" Buskerud fylkeskommune

Folkehelsearbeid i et flerkulturelt perspektiv

 • Migrasjonsutfordringer i folkehelsearbeidet
  Bernadette Nirmal Kumar, direktør, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse, NAKMI
 • Erfaringer fra en «flerkulturell» fastlegehverdag og fra «Diahelseprosjektet»
  Trygve Kongshavn, fastlege Fjell legesenter, Drammen kommune
 • «Migrahelseprosjektet» i Drammen
  Bjørg Engedahl, migrahelsesøster, Drammen kommune
Målgruppe: Kommunenes politiske- og administrative ledelse, skoleledelse, virksomhetsledere for helse og omsorg, kommuneoverleger, barnevern, planleggere, folkehelsekoordinatorer, utvalgsmedlemmer i relevante politiske utvalg, barne- og ungdomsrepresentanter, NAV, regionale samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner.

Publisert 25. februar 2013, oppdatert 25. februar 2013.