Fylkestinget vedtar gratis vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse

Etter at det ble oppdaget smittsom hjernehinnebetennelse blant elever i Drammen har fylkestinget vedtatt å gi gratis vaksine til alle VG3 elever i skoleåret 2015/2016.

Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune vedtok torsdag formiddag enstemmig forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om gratis vaksine.

- Det gir et sterkt inntrykk å lese om de som er smittet av hjernehinnebetennelse, sier leder for hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylkeskommune, Iselin Haugo.

Tirsdag ble en russ fra Øvre Eiker lagt inn med smittsom hjernehinnebetennelse på Drammen sykehus. I tillegg er en annen russ lagt inn med mistanke om hjernehinnebetennelse.

Se også: Informasjon fra Folkehelseinstituttet om smittsom hjernehinnebetennelse

-  Vi ønsker å unngå at samme situasjonen oppstår neste år. Derfor vil vi gi gratis vaksine til neste års russ. På den måten finner vi også ut om det er avgiften for vaksinen som er problemet, sier Haugo.

Vaksinen koster 450 kroner og er frivillig for alle elever.

Det har de siste årene vært flere tilfeller av smittsom og svært farlig hjernehinnebetennelse blant avgangselever.

- Vaksinen kan redde liv, og vi gjør dette nå som et forsøksprosjekt, fortsetter Lavrans Kierulf fra FrP

Fylkeskommunen har regnet på at det vil koste ca 1 000 000 kroner. Hovedutvalget for utdanning har bedt om å få rapporter på hvor mange som benytter seg av tilbudet.

Fylkestinget vil evaluere tilbudet i 2016 for å ta stilling til om tiltaket har fungert til sin hensikt.

Senterpartiet og Venstre foreslo i samme sak at fylkesordføreren tar et iniativ for å løfte problemstillingen inn i nasjonal sammenheng, i tilknytning til det ordinære vaksinasjonsprogrammet for barn og unge.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.

 


Publisert 30. april 2015, oppdatert 30. april 2015.