God helse gir god læring

Statens designkonkurranse har valgt Buskerud fylkeskommune for å utvikle løsninger med utgangspunkt i elevenes behov.

Torsdag 10. januar sparkes Statens designkonkurranse i gang.

Norsk Form har arrangert konkurransen siden 1994, og i år er det Buskerud fylkeskommune som lyser ut konkurransen i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk Form.

- Designkonkurransen er et viktig verktøy i arbeidet for å bedre offentlige tilbud og tjenester, og tema for årets konkurranse er "Design, skole og helse", sier Siri Eggesvik i Norsk Form.

- Norsk Form inviterer designere til å delta i konkurransen om å utvikle løsninger med utgangspunkt i elevens behov, sier Eggesvik.

- Konkurransen er blant annet et verktøy for å rekruttere den beste designkompetansen til våre utviklingsprosjekter, sier hun.

Oppdraget honoreres med 750.000 kroner

En av tre fullfører ikke
God helse gir god læring – og utdanning gir god helse, poengterer folkehelserådgiver Åse Marit Hovden i utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Hovden sier helse- og utdanningssektorene jobber ofte hver for seg med å oppnå trivsel, engasjement og godt læringsmiljø for elevene, men nå skal de jobbe mer sammen.

30 prosent av elevene fullfører ikke videregående skole. Ofte skyldes det helseproblemer.

- Vi mener gjennom Statens designkonkurranse kan det utvikles modeller for samarbeid mellom utdanning og skolehelsetjenesten som kan bidra til å øke gjennomføringen i videregående skole, fortsetter Hovden.

Rosthaug er pilotskole
Prosjektet gjennomføres sammen med skolehelsetjenesten i Modum kommune og Rosthaug videregående skole.

- Rosthaug videregående skole er en av pilotskolene som jobber med folkehelse tiltak som et ledd i å øke gjennomføringen av videregående skole, fortsetter hun.

Pilotskolene er en oppfølging av strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014.

- Buskerud fylkeskommune har et lovpålagt folkehelseansvar. Vi vet at gjennomføring av videregående opplæring er viktig for å utjevne sosiale ulikheter i helse, sier Hovden.

- Det er et felles mål for regional utvikling og utdanning at flest mulig elever gjennomfører videregående opplæring, avslutter folkehelserådgiver Åse Marit Hovden i Buskerud fylkeskommune.

For ytterligere informasjon:
Åse Marit Hovden, folkehelserådgiver i Buskerud fylkeskommune, 92 23 82 24.


Publisert 11. januar 2013, oppdatert 2. juni 2016.