Godt liv på gode steder

- Hvilken rolle spiller folkehelse i arbeidet med å utvikle gode lokalsamfunn? 120 deltakere samles til folkehelsekonferanse.

For 16. gang arrangerer Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune folkehelsekonferanse.

I år arrangeres konferansen på Union Scene i Drammen tirsdag 11. mars klokka 09-15.

- Temaet i år er folkehelse i et stedsutviklingsperspektiv. Hvilken rolle spiller folkehelse for å utvikle gode lokalsamfunn, spør teamleder for folkehelse, Randi Haldorsen, i Buskerud fylkeskommune.

Konferansen er en viktig møteplass for kommuner, regionale aktører, organisasjoner og andre med ansvar og interesse for utvikling av samfunnsforhold som gir god helse.

LES OGSÅ: Slik er folkehelsen i Buskerud

Folkehelsekonferansen åpnet av fylkesordfører Morten Eriksrød og avsluttes av fylkesmann Helen Bjørnøy.

- Vi samarbeider tett om utvikling av fylket, slik at alle som bor her skal oppleve gode og aktive dager, fortsetter Haldorsen.

Haldorsen sier målgruppen for konferansen er politikere, rådmenn, rådgivere, planleggere, samfunnsutviklere, stedsutviklere, folkehelsekoordinatorer, helsepersonell, medarbeidere i frivillige organisasjoner og alle andre som jobber med folkehelsearbeid.

Program

09.00 – 09.30 Registrering og enkel servering

09.30 – 09.45 Åpning v/fylkesordfører Morten Eriksrød

09.45 – 10.15 Folkehelsearbeid i utvikling – hvor står vi og hvor skal vi? v/Knut-Inge Klepp, Helsedirektoratet

10.20 – 11.00 Partnerskap som arbeidsmodell – utfordringer, muligheter og dilemmaer i folkehelsearbeidet v/Hege Hofstad, NIBR

11.15 – 12.00 Kunnskapsbasert folkehelsearbeid - framtidens mulighetsrom i lokalsamfunnet v/utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk i Buskerud fylkeskommune

12.00 – 12.45 Lunsj

Folkehelse i et stedsutviklingsperspektiv

12.45 – 13.30 Folkehelse som verktøy for bedre samfunnsutvikling?" Hvilken rolle bør og kan folkehelse spille i arbeidet med å planlegge og utvikle gode samfunn? v/Michael Fuller-Gee, byplanlegger

13.30 – 14.00 Folkehelse er det et resultat av attraksjonskraft eller er attraksjonskraft et resultat av folkehelse? Buskerud er med i et 3-årig forskningsprosjekt på attraksjonskraft. Folkehelse-aspektet belyses i forhold til det pågående arbeidet v/Knut Vareide, Telemarksforsking

14.00 – 14.30 Sosiale aspekter i stedsutviklingsarbeidet? Presentasjon av planverktøyet SMS – Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser v/John Johansen, Kristiansand kommune

14.30 – 14.45 Diskusjon til "Folkehelse i stedsutviklingsperspektiv"

14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning v/fylkesmann Helen Bjørnøy


Publisert 4. mars 2014, oppdatert 4. mars 2014.