Invitasjon til Fiskesprellkurs

Buskerud fylkeskommune inviterer alle barnehager i fylket til Fiskesprellkurs.

I løpet av barnehageårene 2008 - 2012 har mange barnehager fra vårt fylke deltatt på et teoretisk / praktisk kurs i Fiskesprell med svært gode tilbakemeldinger.

Vi ønsker at flere barnehager setter fokus på sunt kosthold og tilbyr derfor dagskurs på våren 2013 for barnehager i Buskerud fylkeskommune. Kurset er gratis.

  • Tirsdag 11. juni kl 09-15
  • Drammen, Åssiden skole
  • Plass til maks 20 deltakere

Heldagskurs med en teoretisk og en praktisk del, inkl. lunsj, ingen kursavgift.

Anbefalt at barnehagen deltar med 2 personer hvorav daglig leder/styrer er en av deltagerne.

For påmelding til kurs ta kontakt med: 
Kursholder for Fiskesprell i Buskerud Fylkeskommune
Sigrid E Heggelien sig...@heggelien.net

Bidra til å øke inntaket av fisk
Fiskesprell er et landsdekkende prosjekt som skal bidra til å øke inntaket av fisk i barnehagene og for befolkningen generelt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, fiskeri- og kystdepartementet, eksportutvalget for fisk og Fiskesalgslagene.

Fiskesprell er en del av sjømatprosjektet, og en konkret oppfølging av regjeringens ”Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)” der barn og unge er en viktig målgruppe. Det er bevilget videre driftsmidler for Fiskesprell de nærmeste årene.

Daglig mattilbud i barnehagen
Målet for Fiskesprell er at fisk og sjømat skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen og at matvarene blir en del av barnas kosthold.

Grunnlaget for kostholdet som voksen legges i barneårene. Ca 87 % av norske 1-5 åringer går i barnehage.

I løpet av en dag i barnehagen inntar barna mellom 40 og 60 % av det totale energiinntaket. Kostholdsundersøkelser har vist at norske barn spiser for mye sukker og fett og for lite frukt, grønnsaker, grovt brød, fisk og annen sjømat.

Barn og unge som spiser sjømat får mange fordeler. Sjømat er en viktig del av et balansert kosthold, som igjen er nødvendig for at kroppen skal utvikle seg normalt og holde seg frisk.

Fisk og annen sjømat er gode kilder til næringsstoffer for eksempel omega 3 og vitamin D som det ikke finnes mye av i andre matvarer.


Publisert 2. mai 2013, oppdatert 2. mai 2013.