Samlet 130 til konferanse av og for ungdom om psykisk helse

Ungdomskonferansen #Skamløs: - Vi har valgt ungdom og psykisk helse fordi at vi ser at ungdom i dag legger mer press på seg selv enn de gjorde før.

Fredag 23. - 24. september samler Ungdommens fylkesting i Buskerud 130 unge fra hele fylket i alderen 16 - 20 år til konferanse av og for ungdom om psykisk helse på Kongsberg.

Les også: Program ungdomskonferansen #Skamløs

- Vi har valgt å gi konferansen navnet #SKAMLØS litt fordi serien SKAM har satt fokus på at mange ungdommer skammer seg unødvendig mye, men mest fordi vi ønsker å bryte tabuer knyttet til psykisk helse.

Jørgen Wear (19), leder av Ungdommens fylkesting i Buskerud

#skamløs

NRK-serien SKAM er en nettdramaserie som følger en gjeng i 1.klasse på Hartvig Nissen Videregående skole i Oslo.

Serien har åpnet noen dører for ungdom til å snakke blant annet om psykisk helse.

- Det blir ofte snakket i media om den dårlige psykiske helsen til ungdom, så vi ønsker å fremme at man kan ha en god psykisk helse, sier Jørgen Wear i BUFT.

- Det er mulig å ha det bra med seg selv og mestre det å være ungdom,

Jørgen Wear (19)

Wear er leder av BUFT som er et politisk medvirkningsorgan for ungdom i hele fylket.

BUFT har som mål å hjelpe ungdom, og fremme ungdommens saker.

Her kan du følge Ungdommens fylkesting i Buskerud på facebook

- Psykisk helse omfatter alle ungdom i hele fylket vårt, og derfor er det veldig viktig for oss i Ungdommens fylkesting å jobbe for noe som omfatter alle, fortsetter 19-åringen (bildet under).

Jørgen Wear i Ungdommens fylkesting i Buskeud

Konferansen arrangeres av Ungdommens fylkesting i Buskerud (BUFT) i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, og ble offisielt åpnet av fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp).

- Ungdom i dag legger mer press på seg selv enn de gjorde før. Det ikke bare et ytre press, men også det indre presset som ungdom legger på seg selv som oppleves som tung og begrensende.

Rina K. Yamamoto, ungdomskoordinator i Buskerud fylkeskommune

Det er mange krav i dag og det er mange ungdommer som lever i boblen generasjon prestasjon.

- Mange ungdommer har tatt opp dette med BUFT og ønsket at vi skal jobbe med dette, så da valgte vi å arrangere en konferanse om ungdom og psykisk helse, avslutter Jørgen Wear.

Styrke demokratiforståelsen hos ungdom

Ungdommens fylkesting skal spesielt styrke demokratiforståelsen hos ungdom, gi ungdom trening i å delta i politiske prosesser og gi fylkeskommunen viktige innspill fra ungdom i fylket.

Ungdomsarbeidet skal gi Buskerud fylkeskommune en viktig og nyttig dimensjon i tjenestene til befolkningen.

Lasse Narjord Thue under ungdomskonferansen #skamløs
Elev- og lærlingombud Lasse Narjord Thue snakket om psykisk helse i skolehverdagen/elevers psykososiale miljø under ungdomskonferansen #skamløs fredag ettermiddag.


Publisert 23. september 2016, oppdatert 23. september 2016.