Vant Statens designkonkurranse

Design skal skape en bedre skolehverdag. - Jeg vil gratulere vinnerne og ønsker dere lykke til, sier Tom Erik Hauger.

Fredag formiddag ble designbyråene Blueroom, Innovativoli, Fluxloop og Proba kåret til vinnere av Statens designkonkurranse.

- Vi er veldig stolte. Det er et uvanlig spennende prosjekt der vi skal skape en bedre hverdag for elevene, sier Øyvind Grønlie, prosjektleder, Industri- og tjenestedesigner Innovativoli.

I år er det Buskerud fylkeskommune som lyser ut konkurransen i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk Form. Oppdraget honoreres med 750.000 kroner.

Tema for årets konkurranse er "Design, skole og helse", og Rosthaug videregående skole er plukket ut som pilotskole.

Vinnertemaet skal nå jobbe mer konkret med skolen for å gå dypere inn i de ulike utfordringene på Rosthaug.

- Vi gleder oss til å følge prosjektet og hva slags resultater som kommer ut av dette, sier Tom Erik Hauger, leder hovedutvalg for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune.

1 av 4 fullfører ikke
Bakgrunnen er at 25 prosent av elevene i den videregående skolen fullfører ikke videregående opplæring innen fem år, ofte grunnet helseproblemer.

Prosjektet vil bruke tjenestedesign til å komme frem til kunnskap, ideer og tiltak som kan forebygge frafall med utgangspunkt i elevenes erfaringer og behov.

- Det kan se ut til at vi i fremtidens skole må sette fokus på å synliggjøre at vi også trenger personer som har annen kompetanse enn fag og pedagogikk, sier Hauger.

- Det tverrfaglige samarbeidet  må virke sammen for å nå elevene og frigjøre tid til lærerne slik at lærerne kan bruke sin tid på det faglige samt bygge et godt læringsmiljø, sier han.

Lykkes med tilrettelegging
- Fra et helsemessig ståsted er det viktig at utdanningssektoren lykkes med å tilrettelegge opplæringen slik at alle barn og unge kan få like gode muligheter til å lære og oppleve mestring, sier statssekretær Nina Tangnæs Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet.

- Fysisk og psykososialt miljø i skolen har betydning både for helse og læring, fortsetter statssekretæren.

 En skoledag som fremmer mestring, trivsel og læring forsterker gjensidig både læring og helse, sier Tangnæs Grønvold.

- Vi kan virkelig gjøre en innsats for og bidra til et bedre skolemiljø for elevene, nå gleder jeg meg til at vi skal begynne, sier Siri Eggesvik i Norsk Form.

Skaper resultater gjennom samhandling
Buskerud fylkeskommune sin visjon er at vi skaper resultater gjennom samhandling.

- Dette prosjektet som involverer Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Norsk form, Buskerud fylkeskommune og Modum kommune er et fantastisk eksempel på samhandling, sier Tom Erik Hauger.

- Man samhandler på tvers av nivå og fag. For å skape resultater må vi bruke handlingsrommet vårt og våge å gå inn i prosjekter som viser oss nye veier for å nå et felles mål, fortsetter han.

- Tjenestedesign er et velegnet verktøy for samhandlingsprosesser. Buskerud fylkeskommune er nysgjerrige på å prøve ut dette, avslutter Tom Erik Hauger i fylkeskommunen.


Publisert 29. april 2013, oppdatert 29. april 2013.