Vil innføre gratis frukt og grønt i alle videregående skoler i Buskerud.

Ungdommens fylkesting i Buskerud vil ha gratis frukt og grønt på de videregående skolene i fylket. Får nå støtte fra utdanningspolitikerne.

Tirsdag ettermiddag behandlet politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune forslag fra Ungdommens fylkesting om gratis frukt og grønt.

- Vi mener at gratis skolefrukt er viktig. Frukt og grønt i skolen, gjør at det blir lettere for ungdom å spise 5 om dagen, sier Jørgen Wear, leder av Ungdommens fylkesting i Buskerud.

I dag er det ingen offentlige videregående skoler i Buskerud som har tilbud om gratis frukt og grønt.

Et sunt kosthold bidrar til økt trivsel og kan bedre læring blant elever. Det sikrer gode spisevaner og en bedre folkehelse. Skolefrukten er med på å gi elevene mer energi og kan øke både konsentrasjon og gir et bedre grunnlag for å lære.

Ungdommen fylkesting i Buskerud

Et sunt kosthold er viktig for helsen

Sissel Urke

- Jeg synes forslaget fra ungdommene er veldig bra. Vi er opptatt av at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner og vi vet at et sunt kosthold er viktig for folkehelsen, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget.

Les også: Slik er folkehelsen i Buskerud (Folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet)

- Å innføre et slikt tilbud kan være med på å gjøre det enklere for ungdom å få et sunt kosthold, fortsetter Urke.

Fem om dagen

I en undersøkelse fra Universitetet i Bergen som ble lagt fram mandag, «Helsevaner blant skoleelever», opplyser 63 prosent av gutter i 6. klasse at de spiser frukt mer enn fem ganger i uka. Blant guttene i 1. klasse på videregående er tallet 36 prosent.

- Buskerud fylkeskommune har hatt pilotprosjekter med gratis skolefrokost på Åssiden videregående skole og Rosthaug videregående skole, og da fikk vi tilbakemeldinger fra både lærere og elever at når ungdom får tilbud om en sunn start på dagen, så griper de den muligheten, sier Urke.

- Vi fikk konkrete tilbakemeldinger om at elevene var mer utholdende i læringssituasjonene, og det ble en sosial effekt ved at man satt sammen og spiste. Det ga et bedre klassemiljø, sier Urke.

Under hovedutvalgsmøtet la Håkon Knudsen (Ap) fram følgende forslag som ble vedtatt:

«Hovedutvalget for utdanning støtter ungdommens fylkesting og regjeringens ønske om økt tilgang til frukt og grønt i videregående skole. Hovedutvalget for utdanning ber fylkesrådmannen forberede et beslutningsgrunnlag for søknad til regjeringen om forsøksordning med gratis frukt og grønt og tilhørende forskningsprosjekt ved de videregående skolene i Buskerud.»

- Vi ønsker at flere gjennomfører videregående opplæring, og sunne måltider er en av brikkene for å nå dette målet, avslutter Sissel Urke.


Publisert 16. mars 2016, oppdatert 16. mars 2016.