Vil prioritere nærmiljøet der folk bor

Ønsker videreføring av turskiltprosjektet i Buskerud. Tydeligere folkehelseperspektiv og fokus på merking og skilting av ruter i nærmiljøet.

Turskiltprosjektet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, Buskerud fylkeskommunene, kommunene i fylket og frivilligheten.

Gjensidigestiftelsen betaler 50 prosent til skilting og merking av turtraseer i fylket, fylkeskommunen 25 prosent og kommunene 25 prosent.

Frivillige lag og organisasjoner bidrar med dugnadsinnsats.

Prosjektet har vært gjennomført i årene 2013 - 2016, og nå foreslår utviklingssjefen i fylkeskommunen at prosjektet videreføres.

Erfaringene er positive og det er ønske om videreføring med et tydeligere folkehelseperspektiv og fokus på merking og skilting av ruter der folk bor til bruk i hverdagsfriluftslivet.

Utviklingssjefen foreslår at politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring og hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vedtar at det settes av 700 000 kroner i 2017 til Turskiltprosjektet i Buskerud. Det legges opp til en tilsvarende tildeling for 2018.

De to hovedutvalgene behandler forslaget henholdsvis 29. og 30. november.

Gjensidigestiftelsen behandler saken om videreføring på sitt styremøte i starten av desember.

Turskiltprosjektet har pågått siden 2013 og totalt er det nå gitt tilsagn til over 120 prosjekter i hele Buskerud.


Publisert 22. november 2016, oppdatert 22. november 2016.