Klare for kulturhistorisk kartlegging

Åtte arkeologer fra hele landet er nå klare for nye registreringer etter opplæring i Buskerud.

I tre dager har de fått opplæring i registrering av arkeologiske kulturminner i Buskerud, innmåling og rapporteringsrutiner. 


Arkeologene kommer fra hele landet, fra Tromsø i nord til Moss i sør, med kunnskap om forhistoriske perioder fra steinalder til jernalder og med spesialkompetanse på alt fra undervannsarkeologi til laserregistrering fra fly.

Tirsdag ble det omvisning på det kjente vikingtidsgravfeltet Fekjo på Geilo og lett etter de mindre kjente og mindre synlige sporene etter omfattende jernfremstilling i området, en aktivitet som i Ustedalen strekker seg 2000 år tilbake i tid og som fortsetter i stor skala helt frem til Svartedauen på 1300-tallet.

Fangstgroper
Onsdag gikk turen til delene av et massivt anlegg av fangstgroper som strekker seg ned fra fjellsiden ved Grefsgard i nord og tvers over Pålsbufjorden mot sør inn i Hol kommune.

Fangstgroper er elgfeller i form av dype, skjulte groper med bratte, glatte sider som det er umulig for dyret å komme seg opp fra hvis det først tråkker i den.

Vanligvis var de enkle groper i lettgravde sandmasser hvor innsiden ble forsterket med trestokker. Her var de derimot vakkert oppbygd i tørrmur i tunggravd blokkmark og det er tydelig at det har blitt lagt ned mye arbeid i hver grop.

Venter på svar
Hvem som har hatt ressurser til å gjennomføre et slikt byggeprosjekt og den påfølgende fangsten blir spekulasjon, men en prøve fra den ene gropa er sendt til datering slik at vi om kort tid vil vite mer om hvilken periode av historien disse hører hjemme i.

750 nye kulturminner
Frem til snøen legger seg vil feltarkeologene lete etter ukjente kulturminner i nye utbyggingsområder i hele Buskerud, fra planlagte hyttefelt i fjellet til strandsonen på Hurum.

I løpet av sesongen kan feltarkeologene finne så mange som 750 nye minner fra Buskeruds eldste historie. Man bør huske på at bare en liten del av kulturarven er kartlagt tidligere.

Vårt viktigste arkiv med informasjon om fortiden ligger fortsatt skjult i landskapet rundt oss, med spor av glemte historier 11 000 år tilbake i tid.

Dyktige planleggere i både kommuner og private firmaer sørger for at arkeologene blir bestilt tidlig i planleggingsfasen slik at planene kan tilpasses til de kulturminnene som finnes der og sørge for at de bevares på forsvarlig vis for kommende generasjoner.


Publisert 14. august 2012, oppdatert 7. januar 2013.

blog comments powered by Disqus